" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14-06-2022 - 14-07-2022
Veure les fases

Traspassar els serveis de les administracions locals als consells comarcals.

16/05/2022 21:09  

Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant així en un perjudici. Tràmits com la demanda d’una llicència d'obres s’eternitza, ja que l’arquitecte contractat només treballa 4 cops al mes. El mantinent de la via pública i dels equipaments és deficient, pel fet que no disposen de l’equip humà necessari. Si els ajuntaments deleguessin aquestes partides de forma imperativa als consells comarcals aquests serveis, serien més eficients.

Referència: II-PROP-2022-05-83899
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/83899/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals/f/3502/proposals/83899/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Igualment, també no són poc consells comarcals que ofereixen el servei d'assessorament tècnic als seus ajuntaments, però amb un mètode que recorda temps passats, ja que no entenc el motiu pel qual s'ha de desplaçar físicament el tècnic a l'ajuntament de torn per fer la seva tasca quan una gran part dels tràmits ja es realitzen de forma telemàtica.
Tampoc entenc la necessitat de comptar les hores o dies de treball en lloc de fer la mesura per expedients resolts, i facturar a l'òrgan de contractació aquests.

Carregant els comentaris ...