" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Veure les fases

Implantació de la cultura de la prevenció dels conflictes d'interès

16/09/2019 22:07  
Establir una formació específica, amb els recursos i els formadors necessaris sobre prevenció dels conflictes d'interès a l'Adm. pública, inclosa l'avaluació de riscos de conflictes d'interès, tant per als càrrecs directius, com al personal no directiu, fins aconseguir la implantació d'una cultura laboral que ajudi a prevenir els conflictes d'interès, tant a les empreses públiques com a les privades. Generalitzar i monitoritzar la implementació dels codis étics i de responsabilitat social.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2019-09-76243
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76243/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/IntegritatPublica/f/2641/proposals/76243/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...