" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la es modifiquen la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

Projecte de llei per la que es modifiquen la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

Fase 2 de 2
Retorn 16/06/2023 - 16/10/2023
Fases del procés

24 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
no te sentit seguir mantenint normes restrictives en matèria de promocions comercials o similars...
En el mateix sentit, també es objecte d’aquest avantprojecte assentar criteris sobre localització...
quan d’altres dictades pel Tribunal Constitucional, com, STC 26/2012, STC 18/2016, STC 211/2016 o...
seria precís que la modificació pretesa afecti a l’article 31 de la Llei 18/2017 (obligació de...
en relació amb l’activitat de promoció de vendes, la seva regulació no ha de tenir per objecte,...
De cara a l’efectiu compliment del principi de proporcionalitat a les actuacions inspectores,...
Millora que es justifica i ajusta a un simple criteri, el de superfície de venda.No es contempla...
Tampoc l’Administració es fa ressò de la Sentència del TJUE, de 19 d’octubre de 2017, assumpte...
es fa precís evitar normes que fragmentin el mercat, que l’hiperregulin o introdueixin rigideses...
Observacions de Foment del Treball Foment Comerç.Enllaç document
És important assenyalar que les polítiques generals han d’aplicar-se amb aquesta finalitat i per...
La Comissió de Retail del CEC considera pertinent actualitzar la normativa que afecta el sector...
Observacions CEDAC en relació a la Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per a la reforma...
  • Creat el
    22/03/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
en altres casos, els problemes específics del comerç es limiten a qüestions tan puntuals com les...
En aquest enllaç trobareu el document amb el posicionament i les aportacions que des de...
  • Creat el
    22/03/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
En matèria d’horaris comercials, la memòria aborda les conseqüències de la STC 117/2022 sobre la...
l’Administració ha d’abordar el repte de regular sota els principis de proporcionalitat,...
S’argumenta la necessitat de revisar els preceptes de la Llei 18/2017, que s’han vist afectats...
la memòria també incideix envers la modificació del Decret Llei 1/2009. Veiem positiu que la...
Cap d’aquestes línies essencials es recullen entre els problemes que es pretenen solucionar...
Les empreses d'integració vertical quina base és la producció i venda de productes alimentaris,...
Considerem absolutament necessari abordar una profunda reforma de les normes que se citen a la...
L’anul·lació de l’art 36.2.b) de la Llei 18/2017 i amb això el límit establert d’obertura...
l’Administració també ha de donar compliment a acords voluntaris, com la Resolució de 17 de...