" class="part-icon-bars">

La qualitat acústica i de cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant a debat

#PNMontsant Procés participatiu per elaborar el pla de mesures per preservar i millorar la qualitat acústica i del cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant

Fase 3 de 3
Retorn 01/08/2023 - 31/12/2023
Fases del procés

Aquest espai permet fer arribar propostes en relació amb els cinc eixos de debat d'aquest procés participatiu (trobareu més informació de cada eix a la documentació adjunta del procés:

Eix debat 1 Preservació i millora de la qualitat acústica i de cel nocturn: permet una reducció de les fonts contaminants acústiques i lumíniques, siguin de titularitat pública o privada.

Eix debat 2 Introducció de criteris ambientals a la gestió: fomenta la implantació dels vectors acústics i lumínics dintre dels permisos a atorgar a activitats econòmiques , així com l’aplicació en les instal·lacions de titularitat pública.

Eix debat 3 Sensibilització en matèria de contaminació acústica i lumínica: disseny, producció i utilització de material divulgatiu per incrementar la sensibilització envers les contaminació acústica i lumínica.

Eix debat 4 Promoció de valor de qualitat ambiental: valoritza les qualitats ambientals mitjançant eines externes, com pot ser la certificació privada Starlight.

Eix debat 5 Mecanismes de seguiment del pla: supervisa els indicadors inclosos a cada acció.

Quan plantegeu cadascuna de les vostres propostes, heu d'indicar a quin eix de debat es refereixen (en aquest portal, els eixos de debat es consideren "categories"). Per poder publicar propostes, heu d'estar donats d'alta del portal Participa.

Si teniu una proposta referida a una temàtica que no encaixa en cap dels cinc eixos de debat, també la podeu plantejar. Heu d'indicar, llavors, la categoria "Propostes sobre altres temàtiques d'interès".

Totes les aportacions publicades seran valorades juntament amb les propostes recollides en les sessions d’informació i debat presencials.

La participació en línia estarà oberta fins el 31 de juliol 2023

8 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Origen
  • Creat el
    18/07/2023
  • Número de comentaris: 2
Una de les recomanacions de la Fundació Starlight en el seu informe final de la certificació és...