" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i del Registre de grans tenidors d’habitatge.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i del Registre de grans tenidors d’habitatge.

Fase 2 de 2
Retorn 19-09-2022 - 19-10-2022
Veure les fases

2 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Les dades incloses en aquest registre, a banda de les quals haguessin de ser de forma imperativa...
La publicación de datos privados en este registro vulnera la privacidad y confidencialidad. Más...