" class="part-icon-bars">

Proceso Participativo para definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ayúdanos a definir los servicios de participación ciudadana que se pueden incorporar en los equipamientos

Fase 5 de 5
Retorno 01/03/2022 - 30/06/2022
Ver las fases

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

  • Donar suport a les diferents propostes
  • Fer noves propostes
  • Fer comentaris a les propostes
  • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen
Per promoure i fomentar la participació ciutadana a través dels equipaments de proximitat és...
Existeix una gran diversitat de projectes i activitats que s’impulsen des de les biblioteques:...
Els serveis i recursos que s’ofereixen als casals i centres cívics divergeixen molt entre ells...
Més enllà de la formació caldria facilitar l’acompanyament tecnològic a través de figures com...
Accions de suport per detectar, posar en contacte i facilitar l’intercanvi de coneixements entre...
Sortir al carrer per explicar els processos, les possibles maneres de participar o els resultats...
Creació d’un banc del temps vinculat a processos de participació. Aquest banc del temps podria...
Cessió d’infraestructures mòbils que poden ser necessàries en accions participatives com ara...
La majoria dels processos participatius impulsats per l’administració pública es fan mitjançant...
S’observa que sovint són les mateixes persones les que participen en la majoria de processos...
S’observa que s’impulsen molts processos participatius però participa poca gent. S’assenyala que...
Per tal d’iniciar processos participatius als diferents territoris, l’equip professional...
Cal promoure el retorn dels resultats dels processos participatius a la ciutadania participant...
Sovint al territori es desenvolupen diferents processos participatiu que poden servir...
Impulsar accions participatives també requerirà la adquisició de materials i recursos per poder...
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...
La Xarxa ParticipaLab ha de facilitar l’intercanvi d’experiències entre persones, professionals,...
Des de les biblioteques es treballa per adaptar-se a les necessitats canviants del context en el...
Els horaris de les biblioteques habitualment són poc flexibles, fet que podria dificultar el...
Existeix una heterogeneïtat molt gran entre les persones usuàries dels espais TIC. D’aquesta...
Es proposa crear un Mapa d’Equipaments vinculat a la Xarxa participaLab perquè ens reconeixem com...
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
Formació en participació i dinamització per tal què les persones professionals dels equipaments...