" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01/03/2022 - 30/06/2022
Fases del procés

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

 • Donar suport a les diferents propostes
 • Fer noves propostes
 • Fer comentaris a les propostes
 • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
 Actualment, la majoria de biblioteques disposen de diferents espais que responen a diferents...
Impulsar accions participatives també requerirà la adquisició de materials i recursos per poder...
Les biblioteques són equipaments de titularitat municipal, per tant, són equipaments públics...
És fonamental tenir clars els serveis que es poden oferir des de la “cartera de serveis de...
Per promoure i fomentar la participació ciutadana a través dels equipaments de proximitat és...
Amb l’objectiu de generar vincle amb la comunitat del propi territori, les biblioteques podrien...
Formació en participació i dinamització per tal què les persones professionals dels equipaments...
Difusió de materials, com poden ser llibres, guies o manuals sobre aspectes vinculats a la...
Per dinamitzar aquest tipus d’espais calen professionals que siguin  dinamitzadors/es o bé formar...
Accions de suport per detectar, posar en contacte i facilitar l’intercanvi de coneixements entre...
Es proposa potenciar la formació i la sensibilització amb relació a la participació ciutadana. En...
·      Recopilar els processos i canals de participació del territori i tenir la informació...
·      Es proposa ajuntar la formació en participació, acció comunitària i innovació...
Davant la manca de recursos es valora fonamental potenciar la col·laboració i el treball en xarxa...
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...
A l’hora de valorar si un equipament ha de formar part de la Xarxa és important conèixer quines...
Disponer de técnicos de dinamización comunitaria y técnicos de programación cultural en los...
Conèixer la cultura participativa del territori és imprescindible a l’hora de dissenyar processos...
Es proposa formar a les persones que reben i atenen a la ciutadania, per sensibilitzar i donar...
Les biblioteques disposen de diferents recursos, aquests varien segons l’equipament, ja que hi ha...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Habilitar un espai on les persones hi puguin anar en qualsevol moment del dia, estil “caixer...
Sortir al carrer per explicar els processos, les possibles maneres de participar o els resultats...
Disposar d’una agenda en format digital en la que s’indiqui quins són els diferents processos i...
La Xarxa ParticipaLab ha de facilitar l’intercanvi d’experiències entre persones, professionals,...
 Aquest impuls de nous serveis per facilitar la participació a les biblioteques requerirà que els...
La coordinació entre equipaments i administració és rellevant per al correcte desenvolupament de...
És important que la ciutadania pugui participar en temes concrets que siguin del seu interès,...
Els centres TIC tenen molt coneixement sobre com funciona l’administració, fet que pot ser de...
La implementació de processos i projectes participatius requereix de personal especialitzat que...
S’observa que és fonamental generar dinàmiques d’acollida als equipaments de proximitat perquè la...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Existeix una bona predisposició a l’hora d’adquirir i conèixer nous recursos digitals per part de...
De manera esporàdica, les biblioteques podrien treure als espais exteriors propers, o a la pròpia...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Cal promoure el retorn dels resultats dels processos participatius a la ciutadania participant...