" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01-03-2022 - 30-06-2022
Veure les fases

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

 • Donar suport a les diferents propostes
 • Fer noves propostes
 • Fer comentaris a les propostes
 • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Disposar i habilitar un espai de trobada, lloc de referència, on generar assemblees de barri i...
Difusió de materials, com poden ser llibres, guies o manuals sobre aspectes vinculats a la...
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...
Per tal d’iniciar processos participatius als diferents territoris, l’equip professional...
Habilitar un punt de participació a l’equipament que permeti l’accés a la informació dels...
Conèixer la cultura participativa del territori és imprescindible a l’hora de dissenyar processos...
 Aquest impuls de nous serveis per facilitar la participació a les biblioteques requerirà que els...
Amb l’objectiu de generar vincle amb la comunitat del propi territori, les biblioteques podrien...
Habilitar un espai on les persones hi puguin anar en qualsevol moment del dia, estil “caixer...
La Xarxa ParticipaLab ha de facilitar l’intercanvi d’experiències entre persones, professionals,...
·      Disposar de guies de com organitzar una reunió. Necessitat de suport:·      Elaborar els...
S’observa que molts ajuntaments i la mateixa Generalitat de Catalunya està utilitzant la...
Disposar d’una agenda en format digital en la que s’indiqui quins són els diferents processos i...
És fonamental tenir clars els serveis que es poden oferir des de la “cartera de serveis de...
La majoria dels processos participatius impulsats per l’administració pública es fan mitjançant...
Creació d’un banc del temps vinculat a processos de participació. Aquest banc del temps podria...
Sortir al carrer per explicar els processos, les possibles maneres de participar o els resultats...
Aquesta base de dades hauria de servir per compartir experiències professionals i poder...
Les biblioteques disposen de diferents recursos, aquests varien segons l’equipament, ja que hi ha...
Sovint al territori es desenvolupen diferents processos participatiu que poden servir...
Els horaris de les biblioteques habitualment són poc flexibles, fet que podria dificultar el...
La disponibilitat que tenen les persones professionals de l’equipament és un element important a...
La implementació de processos i projectes participatius requereix de personal especialitzat que...
Els espais TIC haurien de disposar d’un perfil de persona usuària amb l’objectiu de no exposar la...
Per dinamitzar aquest tipus d’espais calen professionals que siguin  dinamitzadors/es o bé formar...
Es proposa potenciar la formació i la sensibilització amb relació a la participació ciutadana. En...
Cal promoure el retorn dels resultats dels processos participatius a la ciutadania participant...
Cessió d’infraestructures mòbils que poden ser necessàries en accions participatives com ara...
Actualment, la majoria de processos participatius que s’estan impulsant, estan gestionats des de...
 • Creat el
  16/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 La pandèmia causada per la COVID-19, ha impulsat una digitalització molt més ràpida de la que es...
Es considera molt necessari sortir dels “equipaments” per anar a buscar a la ciutadania al...
·      Recopilar els processos i canals de participació del territori i tenir la informació...
S’observa que és fonamental generar dinàmiques d’acollida als equipaments de proximitat perquè la...
Servei de suport per facilitar eines digitals que facin més accessibles o comprensibles els...
 A més dels serveis i recursos que s’ofereixen a les biblioteques, aquestes actuen com a espais...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Existeix una bona predisposició a l’hora d’adquirir i conèixer nous recursos digitals per part de...
La coordinació entre equipaments i administració és rellevant per al correcte desenvolupament de...
Les biblioteques són equipaments de titularitat municipal, per tant, són equipaments públics...
És important que la ciutadania pugui participar en temes concrets que siguin del seu interès,...
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
L’equip de professionals de les biblioteques són persones amb motivació per la seva feina, les...
Impulsar accions participatives també requerirà la adquisició de materials i recursos per poder...
S’observa que s’impulsen molts processos participatius però participa poca gent. S’assenyala que...
 • Creat el
  19/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 A l’hora d’impulsar iniciatives participatives, pensar quina serà l’estratègia comunicativa és...