" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01/03/2022 - 30/06/2022
Veure les fases

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

 • Donar suport a les diferents propostes
 • Fer noves propostes
 • Fer comentaris a les propostes
 • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Cursos de formació adreçats a professionals o ciutadania sobre participació ciutadana i acció...
Habilitar un punt de participació a l’equipament que permeti l’accés a la informació dels...
Existeix una bona predisposició a l’hora d’adquirir i conèixer nous recursos digitals per part de...
Propostes:·      Oferir formació als professionals dels equipaments d’eines digitals de codi...
Els serveis i recursos que s’ofereixen als casals i centres cívics divergeixen molt entre ells...
·      Disposar de guies de com organitzar una reunió. Necessitat de suport:·      Elaborar els...
La implementació de processos i projectes participatius requereix de personal especialitzat que...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
De manera esporàdica, les biblioteques podrien treure als espais exteriors propers, o a la pròpia...
Creació d’un banc del temps vinculat a processos de participació. Aquest banc del temps podria...
Actualment, la majoria de processos participatius que s’estan impulsant, estan gestionats des de...
És fonamental tenir clars els serveis que es poden oferir des de la “cartera de serveis de...
S’observa que és fonamental generar dinàmiques d’acollida als equipaments de proximitat perquè la...
Conèixer la cultura participativa del territori és imprescindible a l’hora de dissenyar processos...
Per tal d’iniciar processos participatius als diferents territoris, l’equip professional...
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
 • Creat el
  16/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Cal promoure el retorn dels resultats dels processos participatius a la ciutadania participant...
 És important dotar amb els recursos necessaris els equipaments per a poder desenvolupar les...
Les biblioteques són equipaments de titularitat municipal, per tant, són equipaments públics...
Facilitar l’accés a una base de dades de recursos específics i eines per la participació amb que...
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...
La majoria dels processos participatius impulsats per l’administració pública es fan mitjançant...
 A l’hora d’impulsar iniciatives participatives, pensar quina serà l’estratègia comunicativa és...
Cessió d’infraestructures mòbils que poden ser necessàries en accions participatives com ara...
Es proposa crear un Mapa d’Equipaments vinculat a la Xarxa participaLab perquè ens reconeixem com...
La coordinació entre equipaments i administració és rellevant per al correcte desenvolupament de...
Servei de suport per facilitar eines digitals que facin més accessibles o comprensibles els...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Per dinamitzar aquest tipus d’espais calen professionals que siguin  dinamitzadors/es o bé formar...
Existeix una heterogeneïtat molt gran entre les persones usuàries dels espais TIC. D’aquesta...
S’observa que s’impulsen molts processos participatius però participa poca gent. S’assenyala que...
 • Creat el
  19/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Més enllà de la formació caldria facilitar l’acompanyament tecnològic a través de figures com...
S’observa que sovint són les mateixes persones les que participen en la majoria de processos...
Els centres TIC tenen molt coneixement sobre com funciona l’administració, fet que pot ser de...
La disponibilitat que tenen les persones professionals de l’equipament és un element important a...
La Xarxa ParticipaLab ha de facilitar l’intercanvi d’experiències entre persones, professionals,...
 Actualment, la majoria de biblioteques disposen de diferents espais que responen a diferents...
Impulsar accions participatives també requerirà la adquisició de materials i recursos per poder...
És important que la ciutadania pugui participar en temes concrets que siguin del seu interès,...
Aquesta base de dades hauria de servir per compartir experiències professionals i poder...
P poder desenvolupar alguns dels serveis de participació és fonamental disposar d’espais i de...
Disposar d’una agenda en format digital en la que s’indiqui quins són els diferents processos i...
 • Creat el
  19/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0