" class="part-icon-bars">

Proceso Participativo para definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ayúdanos a definir los servicios de participación ciudadana que se pueden incorporar en los equipamientos

Fase 5 de 5
Retorno 01/03/2022 - 30/06/2022
Ver las fases

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

 • Donar suport a les diferents propostes
 • Fer noves propostes
 • Fer comentaris a les propostes
 • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen
S’observa que sovint són les mateixes persones les que participen en la majoria de processos...
 • Creado el
  24/11/2021
 • 1
 • Número de comentarios: 0
Cal promoure el retorn dels resultats dels processos participatius a la ciutadania participant...
Des de les biblioteques es treballa per adaptar-se a les necessitats canviants del context en el...
Per promoure i fomentar la participació ciutadana a través dels equipaments de proximitat és...
Accions de suport per detectar, posar en contacte i facilitar l’intercanvi de coneixements entre...
Es proposa realitzar una programació integrada global de tota la formació necessària pel foment...
 • Creado el
  16/11/2021
 • 0
 • Número de comentarios: 0
Disponer de técnicos de dinamización comunitaria y técnicos de programación cultural en los...
Es proposa formar a les persones que reben i atenen a la ciutadania, per sensibilitzar i donar...
S’observa que molts ajuntaments i la mateixa Generalitat de Catalunya està utilitzant la...
Actualment, la majoria de processos participatius que s’estan impulsant, estan gestionats des de...
Existeix una heterogeneïtat molt gran entre les persones usuàries dels espais TIC. D’aquesta...
De manera esporàdica, les biblioteques podrien treure als espais exteriors propers, o a la pròpia...
Cursos de formació adreçats a professionals o ciutadania sobre participació ciutadana i acció...
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
Disposar d’una agenda en format digital en la que s’indiqui quins són els diferents processos i...
 Aquest impuls de nous serveis per facilitar la participació a les biblioteques requerirà que els...
Més enllà de la formació caldria facilitar l’acompanyament tecnològic a través de figures com...
Es proposa potenciar la formació i la sensibilització amb relació a la participació ciutadana. En...
 • Creado el
  19/11/2021
 • 0
 • Número de comentarios: 0
 • Creado el
  16/11/2021
 • 0
 • Número de comentarios: 0
Amb l’objectiu de generar vincle amb la comunitat del propi territori, les biblioteques podrien...
 A l’hora d’impulsar iniciatives participatives, pensar quina serà l’estratègia comunicativa és...
·      Es proposa ajuntar la formació en participació, acció comunitària i innovació...
Els serveis i recursos que s’ofereixen als casals i centres cívics divergeixen molt entre ells...
Aquesta base de dades hauria de servir per compartir experiències professionals i poder...
Habilitar un espai on les persones hi puguin anar en qualsevol moment del dia, estil “caixer...
Existeix una gran diversitat de projectes i activitats que s’impulsen des de les biblioteques:...
 A més dels serveis i recursos que s’ofereixen a les biblioteques, aquestes actuen com a espais...