" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01/03/2022 - 30/06/2022
Fases del procés

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

 • Donar suport a les diferents propostes
 • Fer noves propostes
 • Fer comentaris a les propostes
 • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Disponer de técnicos de dinamización comunitaria y técnicos de programación cultural en los...
S’observa que sovint són les mateixes persones les que participen en la majoria de processos...
Per promoure i fomentar la participació ciutadana a través dels equipaments de proximitat és...
P poder desenvolupar alguns dels serveis de participació és fonamental disposar d’espais i de...
Es proposa potenciar la formació i la sensibilització amb relació a la participació ciutadana. En...
 • Creat el
  24/11/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Els centres TIC són molt heterogenis, ja sigui en quant a estructura, personal o horaris. Això...
La disponibilitat que tenen les persones professionals de l’equipament és un element important a...
Actualment existeix una figura professional encarregada de dinamitzar l’espai. En els últims...
Existeix una bona predisposició a l’hora d’adquirir i conèixer nous recursos digitals per part de...
A l’hora de valorar si un equipament ha de formar part de la Xarxa és important conèixer quines...
Els centres TIC tenen molt coneixement sobre com funciona l’administració, fet que pot ser de...
Existeix una heterogeneïtat molt gran entre les persones usuàries dels espais TIC. D’aquesta...
 La pandèmia causada per la COVID-19, ha impulsat una digitalització molt més ràpida de la que es...
Els serveis i recursos que s’ofereixen als casals i centres cívics divergeixen molt entre ells...
 A més dels serveis i recursos que s’ofereixen a les biblioteques, aquestes actuen com a espais...
Les biblioteques són equipaments de titularitat municipal, per tant, són equipaments públics...
Les biblioteques disposen de diferents recursos, aquests varien segons l’equipament, ja que hi ha...
Existeix una gran diversitat de projectes i activitats que s’impulsen des de les biblioteques:...
L’equip de professionals de les biblioteques són persones amb motivació per la seva feina, les...
 És important dotar amb els recursos necessaris els equipaments per a poder desenvolupar les...
La coordinació entre equipaments i administració és rellevant per al correcte desenvolupament de...
Des de les biblioteques es treballa per adaptar-se a les necessitats canviants del context en el...
Habilitar un espai on les persones hi puguin anar en qualsevol moment del dia, estil “caixer...
Actualment, la majoria de processos participatius que s’estan impulsant, estan gestionats des de...
Disposar d’una agenda en format digital en la que s’indiqui quins són els diferents processos i...
Creació d’un banc del temps vinculat a processos de participació. Aquest banc del temps podria...
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Els espais TIC haurien de disposar d’un perfil de persona usuària amb l’objectiu de no exposar la...
La majoria dels processos participatius impulsats per l’administració pública es fan mitjançant...
Formació en participació i dinamització per tal què les persones professionals dels equipaments...
Per tal d’iniciar processos participatius als diferents territoris, l’equip professional...
De manera esporàdica, les biblioteques podrien treure als espais exteriors propers, o a la pròpia...
Amb l’objectiu de generar vincle amb la comunitat del propi territori, les biblioteques podrien...