" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01/03/2022 - 30/06/2022
Veure les fases

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

 • Donar suport a les diferents propostes
 • Fer noves propostes
 • Fer comentaris a les propostes
 • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
·      Es proposa ajuntar la formació en participació, acció comunitària i innovació...
Es proposa realitzar una programació integrada global de tota la formació necessària pel foment...
 • Creat el
  16/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Habilitar un punt de participació a l’equipament que permeti l’accés a la informació dels...
 A l’hora d’impulsar iniciatives participatives, pensar quina serà l’estratègia comunicativa és...
Es considera molt necessari sortir dels “equipaments” per anar a buscar a la ciutadania al...
Cal promoure el retorn dels resultats dels processos participatius a la ciutadania participant...
Més enllà de la formació caldria facilitar l’acompanyament tecnològic a través de figures com...
·      Recopilar els processos i canals de participació del territori i tenir la informació...
Existeix una gran diversitat de projectes i activitats que s’impulsen des de les biblioteques:...
Conèixer la cultura participativa del territori és imprescindible a l’hora de dissenyar processos...
Sovint al territori es desenvolupen diferents processos participatiu que poden servir...
Els horaris de les biblioteques habitualment són poc flexibles, fet que podria dificultar el...
 Aquest impuls de nous serveis per facilitar la participació a les biblioteques requerirà que els...
 • Creat el
  19/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Els centres TIC són molt heterogenis, ja sigui en quant a estructura, personal o horaris. Això...
Cessió d’infraestructures mòbils que poden ser necessàries en accions participatives com ara...
La disponibilitat que tenen les persones professionals de l’equipament és un element important a...
 • Creat el
  19/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 Actualment, la majoria de biblioteques disposen de diferents espais que responen a diferents...
Des de les biblioteques es treballa per adaptar-se a les necessitats canviants del context en el...
Amb l’objectiu de generar vincle amb la comunitat del propi territori, les biblioteques podrien...
Accions de suport per detectar, posar en contacte i facilitar l’intercanvi de coneixements entre...
S’observa que molts ajuntaments i la mateixa Generalitat de Catalunya està utilitzant la...
La majoria dels processos participatius impulsats per l’administració pública es fan mitjançant...
La Xarxa ParticipaLab ha de facilitar l’intercanvi d’experiències entre persones, professionals,...
Formació en participació i dinamització per tal què les persones professionals dels equipaments...
De manera esporàdica, les biblioteques podrien treure als espais exteriors propers, o a la pròpia...
 És important dotar amb els recursos necessaris els equipaments per a poder desenvolupar les...
Les biblioteques són equipaments de titularitat municipal, per tant, són equipaments públics...
Cursos de formació adreçats a professionals o ciutadania sobre participació ciutadana i acció...
Creació d’un banc del temps vinculat a processos de participació. Aquest banc del temps podria...
Existeix una bona predisposició a l’hora d’adquirir i conèixer nous recursos digitals per part de...
Davant la manca de recursos es valora fonamental potenciar la col·laboració i el treball en xarxa...
S’observa que sovint són les mateixes persones les que participen en la majoria de processos...
Els espais TIC haurien de disposar d’un perfil de persona usuària amb l’objectiu de no exposar la...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
S’observa que és fonamental generar dinàmiques d’acollida als equipaments de proximitat perquè la...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Impulsar accions participatives també requerirà la adquisició de materials i recursos per poder...
Els serveis i recursos que s’ofereixen als casals i centres cívics divergeixen molt entre ells...
Per tal d’iniciar processos participatius als diferents territoris, l’equip professional...
Es proposa formar a les persones que reben i atenen a la ciutadania, per sensibilitzar i donar...
Disponer de técnicos de dinamización comunitaria y técnicos de programación cultural en los...
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...