" class="part-icon-bars">

Proceso Participativo para definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ayúdanos a definir los servicios de participación ciudadana que se pueden incorporar en los equipamientos

Fase 5 de 5
Retorno 01/03/2022 - 30/06/2022
Ver las fases

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

  • Donar suport a les diferents propostes
  • Fer noves propostes
  • Fer comentaris a les propostes
  • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen
És important que la ciutadania pugui participar en temes concrets que siguin del seu interès,...
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
Existeix una bona predisposició a l’hora d’adquirir i conèixer nous recursos digitals per part de...
La coordinació entre equipaments i administració és rellevant per al correcte desenvolupament de...
Aquesta base de dades hauria de servir per compartir experiències professionals i poder...
Disponer de técnicos de dinamización comunitaria y técnicos de programación cultural en los...
A l’hora de valorar si un equipament ha de formar part de la Xarxa és important conèixer quines...
Per promoure i fomentar la participació ciutadana a través dels equipaments de proximitat és...
Impulsar accions participatives també requerirà la adquisició de materials i recursos per poder...
Amb l’objectiu de generar vincle amb la comunitat del propi territori, les biblioteques podrien...
De manera esporàdica, les biblioteques podrien treure als espais exteriors propers, o a la pròpia...
Formació en participació i dinamització per tal què les persones professionals dels equipaments...
Davant la manca de recursos es valora fonamental potenciar la col·laboració i el treball en xarxa...
L’equip de professionals de les biblioteques són persones amb motivació per la seva feina, les...
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...
Els horaris de les biblioteques habitualment són poc flexibles, fet que podria dificultar el...
Sortir al carrer per explicar els processos, les possibles maneres de participar o els resultats...
 A l’hora d’impulsar iniciatives participatives, pensar quina serà l’estratègia comunicativa és...
La implementació de processos i projectes participatius requereix de personal especialitzat que...
La majoria dels processos participatius impulsats per l’administració pública es fan mitjançant...