" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01-03-2022 - 30-06-2022
Veure les fases

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

 • Donar suport a les diferents propostes
 • Fer noves propostes
 • Fer comentaris a les propostes
 • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Difusió de materials, com poden ser llibres, guies o manuals sobre aspectes vinculats a la...
La Xarxa ParticipaLab ha de facilitar l’intercanvi d’experiències entre persones, professionals,...
Cursos de formació adreçats a professionals o ciutadania sobre participació ciutadana i acció...
 • Creat el
  19/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  24/11/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 0
S’observa que sovint són les mateixes persones les que participen en la majoria de processos...
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...
Propostes:·      Oferir formació als professionals dels equipaments d’eines digitals de codi...
Les biblioteques són equipaments de titularitat municipal, per tant, són equipaments públics...
Els serveis i recursos que s’ofereixen als casals i centres cívics divergeixen molt entre ells...
Per tal d’iniciar processos participatius als diferents territoris, l’equip professional...
Sortir al carrer per explicar els processos, les possibles maneres de participar o els resultats...
Es proposa formar a les persones que reben i atenen a la ciutadania, per sensibilitzar i donar...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Creació d’un banc del temps vinculat a processos de participació. Aquest banc del temps podria...
S’observa que molts ajuntaments i la mateixa Generalitat de Catalunya està utilitzant la...
Habilitar un punt de participació a l’equipament que permeti l’accés a la informació dels...
La majoria dels processos participatius impulsats per l’administració pública es fan mitjançant...
 A l’hora d’impulsar iniciatives participatives, pensar quina serà l’estratègia comunicativa és...
Davant la manca de recursos es valora fonamental potenciar la col·laboració i el treball en xarxa...
Formació en participació i dinamització per tal què les persones professionals dels equipaments...
Es proposa crear un Mapa d’Equipaments vinculat a la Xarxa participaLab perquè ens reconeixem com...
Es proposa potenciar la formació i la sensibilització amb relació a la participació ciutadana. En...
 Aquest impuls de nous serveis per facilitar la participació a les biblioteques requerirà que els...
Cessió d’infraestructures mòbils que poden ser necessàries en accions participatives com ara...
Facilitar l’accés a una base de dades de recursos específics i eines per la participació amb que...
Els centres TIC són molt heterogenis, ja sigui en quant a estructura, personal o horaris. Això...
·      Recopilar els processos i canals de participació del territori i tenir la informació...
La disponibilitat que tenen les persones professionals de l’equipament és un element important a...
Habilitar un espai on les persones hi puguin anar en qualsevol moment del dia, estil “caixer...
S’observa que és fonamental generar dinàmiques d’acollida als equipaments de proximitat perquè la...
 A més dels serveis i recursos que s’ofereixen a les biblioteques, aquestes actuen com a espais...
Des de les biblioteques es treballa per adaptar-se a les necessitats canviants del context en el...
Disposar i habilitar un espai de trobada, lloc de referència, on generar assemblees de barri i...
Es considera molt necessari sortir dels “equipaments” per anar a buscar a la ciutadania al...
Conèixer la cultura participativa del territori és imprescindible a l’hora de dissenyar processos...
Servei de suport per facilitar eines digitals que facin més accessibles o comprensibles els...
Les biblioteques disposen de diferents recursos, aquests varien segons l’equipament, ja que hi ha...
Cal promoure el retorn dels resultats dels processos participatius a la ciutadania participant...
Impulsar accions participatives també requerirà la adquisició de materials i recursos per poder...