" class="part-icon-bars">

Procés de participació Opinió de la ciutadania sobre les seves unitats hospitalàries de referència (malalties minoritàries respiratòries o malalties minoritàries cognitivoconductuals de l’adult)

Procés de participació per recollir l’opinió de la ciutadania i les entitats de pacients de malalties minoritàries (malalties minoritàries respiratòries o malalties minoritàries cognitivoconductuals de l’adult) sobre les seves unitats hospitalàries de referència

Fase 2 de 2
Fase de retorn 19-10-2022 - 31-01-2023
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Procés

El Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Departament de Salut estan treballant per desenvolupar el model d'atenció a les malalties minoritàries (MM) a Catalunya i l’ordenació d'unitats d'expertesa clínica (UEC) per grups temàtics de MM (Instrucció 12/2015).


El present procés de participació té per objectiu recollir informació de la ciutadania i/o d'entitats de pacients que vulguin compartir quina és la seva valoració/satisfacció en relació amb l’atenció i l'acompanyament que han rebut de les unitats de referència hospitalàries on han atès la seva patologia. 
El 16 de setembre de 2022 s’han obert dues noves convocatòries de xarxes d’unitats d’expertesa clínica (XUEC) en malalties minoritàries adreçades als hospitals del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). Les XUEC neixen amb l’objectiu de col·laborar i compartir coneixement entre elles coordinant-se amb els nivells assistencials de salut i de l’àmbit social més propers al domicili de la persona afectada, per tal de donar un servei més personalitzat i eficient.


A l’annex 2 de l’esmentada Instrucció s’especifiquen els requeriments generals per a la designació de les UEC a Catalunya. Un d’aquests requeriments es basa en la identificació de la relació dels hospitals amb les associacions de pacients i familiars i en el Pla d’acompanyament dels pacients durant el seu procés assistencial (informació i educació adreçades al pacient, vincles amb personal del centre, trajectòries de col·laboració, activitats conjuntes, etc.).


Aquest procés de participació està especialment adreçat a les MM per a les quals s’ha fet un anunci de convocatòria de designació de XUEC (https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/unitats-expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/convocatories-designacio-uec/) ; en aquest cas, es tracta de MM respiratòries tant de l'infant com de l'adult i MM cognitivoconductuals de l'adult.Què es decideix Quina és la valoració/satisfacció en relació a l’atenció i acompanyament rebuts per part de les unitats de referència hospitalàries
Qui participa Persones amb alguna experiència en relació a l’atenció i acompanyament rebuts per part de les unitats de referència hospitalàries per a MM respiratòries tan de l'infant com de l'adult o MM cognitivoconductuals de l'adult
Com es decideix A través de la recollida del relat de les experiències i la seva valoració
Departament Departament de Salut
Unitat promotora Gerencia de Procesos Integrados de Salud - Área Asistencial – CatSalut
Entitats dinamitzadores Secretaria de Atención Sanitaria y Participación
Cost 0,00 €
Disposa de retorn
Data d'inici 16 de Setembre de 2022
Data de finalització 18 de Octubre de 2022
Referència: II-PART-2022-09-530

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/XUECMMrespicogn/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/XUECMMrespicogn/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

4

Seguidores

65

Respostes