" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions

#Antiracisme Consulta pública prèvia sobre l'avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions

Fase 2 de 2
Retorn 30-09-2022 - 30-11-2022
Veure les fases

La ciutadania pot participar en la consulta amb aquelles aportacions que consideri adients. No obstant, fem un seguit de qüestions per ajudar a facilitar, fomentar i ordenar el debat:

Al voltant de la definició de la problemàtica

Hi ha formes no evidents de discriminació racista s’haurien de contemplar en una llei contra el racisme? Quines són?

Quins són els àmbits més sensibles al racisme?

Quins són els col·lectius afectats? Existeixen col·lectius víctimes de racisme no identificats i que necessitarien una atenció específica?

Al voltant del racisme institucional, de les Administracions Públiques i el marc normatiu

Quines són les institucions més sensibles a actuar de forma discriminatòria?

En quines esferes de l’activitat de les administracions públiques (salut, educació, seguretat...) hi ha més propensió a realitzar accions discriminatòries?

Quines mesures s’haurien d’emprendre per prevenir aquestes actuacions? Quines obligacions específiques haurien de tenir les Administracions per evitar la discriminació a persones racialitzades?

Quines lleis, reglaments, programes, plans de govern... haurien de tenir en compte de forma especial el racisme? Coneixes lleis, normatives, programes... de les administracions amb contingut discriminatori que la llei contra el racisme pot abordar?

Al voltant del racisme estructural i les seves manifestacions

En quins àmbits o sectors socials o econòmics (laboral, immobiliari, econòmic...) es donen actuacions racistes? Quines són aquestes actuacions? Quines mesures pot contenir la llei contra el racisme per a abordar la problemàtica?

Com es pot protegir a les persones racialitzades de les actuacions discriminatòries en aquests sectors?

Quines obligacions específiques han de tenir els agents socials i econòmics per evitar el racisme? Quins compromisos poden tenir els agents socials i econòmics per a prevenir el racisme i les seves manifestacions?

Al voltant del racisme social i la difusió de missatges i discursos discriminatoris

Quins àmbits de la vida de les persones són més sensibles a discriminacions per part d’altres ciutadans?

Com s’ha d’abordar el racisme que es practica entre la ciutadania a Catalunya?

Quines mesures concretes es poden emprendre per a combatre la difusió de missatges i discursos de contingut racista?