" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns

#arrendamentdebens Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 19/12/2021 - 18/01/2022
Fases del procés

18 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Debido a la obligación de ajustar los precios de arrendamiento a un indice de referencia, se...
Si el preu de l'ultim contracte dels últims 5 anys és inferior a l'index de ref cal agafar el més...
Els ​honoraris de la immobiliària els ha de pagar el propietari, tenint en compte que és qui...
Donada l'allargament, pel colapse de feina, dels Jutjats respecte els processos de desnonament...
Incloure una opció de contracte de llarga durada (per exemple 10 anys). Donaria estabilitat a...
Redactar el reglament d’habitatges compartits, subarrendament i de lloguer d’habitacions per tal...
Con el fin de tener un mecanismo de adecuación en las rentas, los municipios deberían disponer de...
Marc legislatiu inflexible amb la multitud de clàusules abusives i els sobrecostos. La fiança ha...
No pot ser que les lleis s'utilitzin per buidar de drets i omplir d'obligacions al Propietari i...
El propietari pot recuperar l’immoble si hi ha incompliment o si el necessita, però ho ha de...
La regulació de preus amb index és una bona mesura però, caldria mantenir els diferents index...
En los alquileres de locales mayormente es necesario modificar el local, y elaborar proyectos de...
No s’ha de fer distinció entre la personalitat jurídica o física de l’arrendador pel que fa a la...
Respecte a la despesa d'honoraris per realització de contracte i temporalitat (5/7 anys) no es...
Aportacions a l'avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns - Consell Català de...
Incorporar i reconèixer el paper de les organitzacions llogateres en els processos de mediació,...
Incloure el règim de contenció de rendes aprovat amb la Llei 11/2020. Es tracta d’una regulació...
Dret a ​retenir el lloguer per motius de manteniment, com per exemple a l’Estat de Nova York....