" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns

#arrendamentdebens Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 19/12/2021 - 18/01/2022
Fases del procés

18 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Aportacions a l'avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns - Consell Català de...
En los alquileres de locales mayormente es necesario modificar el local, y elaborar proyectos de...
No pot ser que les lleis s'utilitzin per buidar de drets i omplir d'obligacions al Propietari i...
Donada l'allargament, pel colapse de feina, dels Jutjats respecte els processos de desnonament...
Incorporar i reconèixer el paper de les organitzacions llogateres en els processos de mediació,...
No s’ha de fer distinció entre la personalitat jurídica o física de l’arrendador pel que fa a la...
Incloure el règim de contenció de rendes aprovat amb la Llei 11/2020. Es tracta d’una regulació...
Marc legislatiu inflexible amb la multitud de clàusules abusives i els sobrecostos. La fiança ha...
Redactar el reglament d’habitatges compartits, subarrendament i de lloguer d’habitacions per tal...
Incloure una opció de contracte de llarga durada (per exemple 10 anys). Donaria estabilitat a...
Dret a ​retenir el lloguer per motius de manteniment, com per exemple a l’Estat de Nova York....
Els ​honoraris de la immobiliària els ha de pagar el propietari, tenint en compte que és qui...
El propietari pot recuperar l’immoble si hi ha incompliment o si el necessita, però ho ha de...
Con el fin de tener un mecanismo de adecuación en las rentas, los municipios deberían disponer de...
Debido a la obligación de ajustar los precios de arrendamiento a un indice de referencia, se...
Respecte a la despesa d'honoraris per realització de contracte i temporalitat (5/7 anys) no es...
Si el preu de l'ultim contracte dels últims 5 anys és inferior a l'index de ref cal agafar el més...
La regulació de preus amb index és una bona mesura però, caldria mantenir els diferents index...