" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Fases del procés

69 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En la documentació presentada no es contempla la presència d'usuaris ni famílies. Com associació...
Dotar un pla de formació territorial, integrant els recursos propis i aliens dels serveis...
El personal no ha d' infantilitzar els residents.No són nens, són persones grans amb una vida i...
Fer una aposta real per l'atenció centrada en la persona, amb millor dotació pressupostària. No...
Com a veïns i veïnes de l'Esquerra de l'Eixample estem compromesos a donar suport als nostre...
La persona atesa ha de tenir un lloc de referència (finestreta única), amb l'objectiu de ser atès...
5) Amb relació al paper de l'atenció primària, hauria de quedar ben clar el paper assignat i la...
2)És fonamenta'l el reconeixement professional i la millora de les condicions laborals dels...
Propostes de FATEC sobre l'avantprojecte de llei de L'Agència d'Atenció Integrada Social i...
Considerem que aquest és un tema fonamental. Ha de ser tractat amb principis ètics, socials i...
La majoria de residències la qualitat del menjar queda molt lluny del desitjat, del que menjaria...
Menú amb varietat mensual, assegurant que el menjar de totes les residències sigui adient a les...
Caldria que poguessin escollir dos primers i dos segons, més opció de fruita de temporada i de...
Integrar els farmacèutics comunitaris com equip d'atenció als centres reduiria els costos,...
  • Creat el
    15/03/2022
  • 2
  • Número de comentaris: 7
Plantejar un càlcul de ràtio de personal assistencial, d'atenció directa i indirecta, dels...
L'experiència viscuda en la covid, ens ha fet veure la necessitat d'incorporar la vessant...
Convocar i responsabilitzar del disseny als representants dels treballadors dels diferents...
No hem d'oblidar mai que sempre s'ha de preguntar a la persona com vol ser atesa. Les persones...
  Persones convivents cuidadores: En els documents no s’exposa res vers ells específicament i...
3) També s'ha de modificar i elevar la seva formació reglada de l'auxiliars de geriatria Una...