" class="part-icon-bars">

Avaluació del compliment de les obligacions de transparència

#avaluartransparència Debat sobre l'avaluació per a millorar la transparència de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 03/01/2022 - 03/02/2022
Veure les fases

Us animem a respondre aquest qüestionari per ajudar-nos a millorar el compliment de les obligacions de transparència.

Qüestionari

Aquest qüestionari consta de 16 preguntes. Les dotze primeres fan referència a l'eix 1, sobre el procediment d’avaluació del compliment de les obligacions de transparència, i les quatre últimes a l'eix 2, sobre l’informe d’avaluació del compliment de les obligacions de transparència

S'ha tancat el formulari

El formulari està tancat i no es pot respondre.