" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places

Fase 2 de 2
Fase de tancament 29/05/2019 - 01/07/2019
Veure les fases

84 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Una autorització que no estigui activa en un determinat temps (tres mesos) ha de ser revocada.
...
Facilitat de pagament
Caldrà facilitar el pagament que es podrà portar a terme en efectiu,...
Cap dels elements obligatoris que han d'equipar els taxis requereix d’una instal·lació que sigui...
La tarifa ha de ser comprensible i transparent, pel que el sistema de preus haurà de ser lineal,...
A la Memòria s’explica perquè van ser creades en un inici aquestes autoritzacions i quin era el...
Qualsevol increment de llicències o futura concessió haurà de donar-se només sota estrictes...
La limitació del nombre de VTC i de taxis és la millor opció per no perjudicar el medi ambient....
Amb l'ànim de garantir els estàndards de qualitat i seguretat en la prestació del servei i...
La Generalitat té competències plenes sobre l’àmbit del transport i és responsable de què...
Els serveis interurbans s’hauran d’iniciar on s’ha expedit la llicència. S’haurà de facilitar que...
  • Creat el
    28/05/2019
  • 2
  • Número de comentaris: 1
Davant la notòria insuficiència de l'oferta actual i el seu desmesurat sobrecost, s'ha de...
Proposo que les llicències VTC haurien d'ésser limitades segons la regla 1-30, 1 llicència VTC...
Col·legi professional del taxi
S’haurà de crear un col·legi professional de manera urgent. El...
Por mucho que se quiera regular y hacer inviable la existencia de las VTC, el taxi solo está...
Un dels objectius de la nova llei és garantir un estàndard de seguretat per a les persones...
El respecte dels drets de les persones treballadores del sector del taxi i VTC pel que fa a la...
El sector del taxi siempre se ha modernizado y adaptado a los cambios, a las necesidades de los...
Els preus del servei en vehicles VTC han de ser regulats, evidentment, i per tal de mantenir la...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Els professionals del taxi han de fomentar l’ús de la llengua catalana i utilitzar-la, amb el...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Les noves autoritzacions deixen en un no res la proporcionalitat (que recordem és al ROTT), i ho...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Si les autoritzacions no són municipals i circumscrites a un territori determinat, la gent es...
Si un taxi de l'AMB vol prestar serveis en què la destinació del trajecte es trobi fora d'aquest...
  • Creat el
    28/05/2019
  • 13
  • Número de comentaris: 0
S'ha de protegir el taxi per no trobarnos sense aquest important servei públic dintre d'uns anys....
Definició més clara sobre aquest tema. L'article 24 apartat 5 de la Llei del taxi no té la...
Aplicació als vehicles VTC de les normes relatives a torns, dies de descans i vacances que...
Es del tot necessari una acreditació professional per aquest tipus de conductors; al cap i a la...
La Disposició Addicional 1a del RD Legislatiu 12/2018 habilita a les CCAA a modificar les...
Com a element de transparència l'usuari podrà obtenir un rebut o una factura en què constin el...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Crec que ja es moment de garantir aquestes paraules.
Una llicencia de bar no es el mateix que...
En la DA 3a de la llei 19/2003 es plantejava un Pla Específic de Foment que establia que el...
Drets, deures i queixes
S’ha de posar en marxa un sistema digitalitzat que permeti als...
Per seguretat dels usuaris, si els vehicles VTC no son dedicats habitualment a serveis especials...
Creiem que el regim jurídic de les llicències de taxi ha de continuar estant com fins ara. Tal i...
Jo veig perfecte que es regulin les VTC perquè no pot ser que un transport públic com el taxi no...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Els hàbits de consum han canviat molt des de 2003. Avui tot gira al voltant d’internet i els...
Per la peculiaritat del servei entenem que la contractació ha de ser pel total de la capacitat...
És evident també que aspectes com el cobrament individual o el taxi compartit són avui molt més...
Caldrà integrar el taxi en el sistema públic de transport i reconèixer la seva condició de servei...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...