" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places

Fase 2 de 2
Fase de tancament 29/05/2019 - 01/07/2019
Veure les fases

84 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Aplicació als vehicles VTC de les normes relatives a torns, dies de descans i vacances que...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Per protegir els drets dels usuaris i salvaguardar els principis de publicitat i transparència,...
 • Creat el
  28/05/2019
 • 151
 • Número de comentaris: 7
Bona tarde, en dic Antonio i voldría aportar el meu granet.
1Considero que les autoritzacións...
Amb l'ànim de garantir els estàndards de qualitat i seguretat en la prestació del servei i...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
La generalitat debería proveer al taxi de una app de interés social y obligatoria al taxi . Las...
Jo veig perfecte que es regulin les VTC perquè no pot ser que un transport públic com el taxi no...
Caldrà integrar el taxi en el sistema públic de transport i reconèixer la seva condició de servei...
S’haurà de crear un col·legi professional de manera urgent. El Govern, ha d’impulsar la creació...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Tenis una llei que regula les Vtc que no ha parat de Canviar desde fa mes de 20 anys i que no...
Por mucho que se quiera regular y hacer inviable la existencia de las VTC, el taxi solo está...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Penso que els conductors de VTC tindrien que obtenir un titol acreditatiu per fer el seu treball...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
La Disposició Addicional 1a del RD Llei 13/2018 permet a les CCAA modificar les condicions...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
El sector del taxi siempre se ha modernizado y adaptado a los cambios, a las necesidades de los...
Un dels objectius de la nova llei és garantir un estàndard de seguretat per a les persones...
Proposo que les llicències VTC haurien d'ésser limitades segons la regla 1-30, 1 llicència VTC...
La obsesión de regular la Vtc está muy bien si es para que el cuidado tenga un mejor servicio....
Proposo que les llicències VTC, tinguin un preu superior al Taxi, per exemple 60€
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
El respecte dels drets de les persones treballadores del sector del taxi i VTC pel que fa a la...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Creiem que el regim jurídic de les llicències de taxi ha de continuar estant com fins ara. Tal i...
Els serveis interurbans s’hauran d’iniciar on s’ha expedit la llicència. S’haurà de facilitar que...
 • Creat el
  28/05/2019
 • 2
 • Número de comentaris: 1
S'ha de protegir el taxi per no trobarnos sense aquest important servei públic dintre d'uns anys....
Propuesta (en el caso de Cabify que no cumple la ley de los 15' de Pre contratación, sino que al...
Cal una limitació del total de vehicles oferint serveis de transport de viatjers amb vehicle,...
Es del tot necessari una acreditació professional per aquest tipus de conductors; al cap i a la...
Els professionals del taxi han de fomentar l’ús de la llengua catalana i utilitzar-la, amb el...
La Generalitat té competències plenes sobre l’àmbit del transport i és responsable de què...
Col·legi professional del taxi
S’haurà de crear un col·legi professional de manera urgent. El...
A la Memòria s’explica perquè van ser creades en un inici aquestes autoritzacions i quin era el...
Per seguretat dels usuaris, si els vehicles VTC no son dedicats habitualment a serveis especials...
La limitació del nombre de VTC i de taxis és la millor opció per no perjudicar el medi ambient....
Apostem per una diferenciació clara d’ambdós sectors.
Tal i com diu la Memòria, aquestes...
Si un taxi de l'AMB vol prestar serveis en què la destinació del trajecte es trobi fora d'aquest...
 • Creat el
  28/05/2019
 • 13
 • Número de comentaris: 0
La tarifa ha de ser comprensible i transparent, pel que el sistema de preus haurà de ser lineal,...
El Decret 314/2016 determina les condicions específiques de contractació i comercialització de...
Cal valorar la qualitat de l'aire a l'interior dels vehicles i reduir contaminants irritants,...
Crec que ja es moment de garantir aquestes paraules.
Una llicencia de bar no es el mateix que...
Donde poneis:
Preguntes per orientar les aportacions:
1.- Considera que s’han de regular el...
Taxi, servei public de interés general. Eixí el va ratificar el tribunal suprem el Juny 2018.
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Donat que un dels objectius d'aquesta nova llei és el de millorar les condicions econòmiques del...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Así como se le exige al taxi que se adapte a las normativas medioambientales y no se homologan...
 • Creat el
  28/05/2019
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Si les autoritzacions no són municipals i circumscrites a un territori determinat, la gent es...
És evident també que aspectes com el cobrament individual o el taxi compartit són avui molt més...
En la DA 3a de la llei 19/2003 es plantejava un Pla Específic de Foment que establia que el...
El primer que caldria preguntar-se és si cal legislar el taxi i els VTCs de forma conjunta, atès...
Els hàbits de consum han canviat molt des de 2003. Avui tot gira al voltant d’internet i els...
Definició més clara sobre aquest tema. L'article 24 apartat 5 de la Llei del taxi no té la...
La obligatoriedad de las empresas tanto de taxi, VTC y empresas intermediarias como uber o...
Qualsevol increment de llicències o futura concessió haurà de donar-se només sota estrictes...
Com a element de transparència l'usuari podrà obtenir un rebut o una factura en què constin el...
Per la peculiaritat del servei entenem que la contractació ha de ser pel total de la capacitat...
La Disposició Addicional 1a del RD Legislatiu 12/2018 habilita a les CCAA a modificar les...
Els vehicles mai no podran captar serveis pel carrer; quan no estiguin realitzant un servei,...
Els preus del servei en vehicles VTC han de ser regulats, evidentment, i per tal de mantenir la...
Una autorització que no estigui activa en un determinat temps (tres mesos) ha de ser revocada.
...
Drets, deures i queixes
S’ha de posar en marxa un sistema digitalitzat que permeti als...
Facilitat de pagament
Caldrà facilitar el pagament que es podrà portar a terme en efectiu,...
Davant la notòria insuficiència de l'oferta actual i el seu desmesurat sobrecost, s'ha de...
Cap dels elements obligatoris que han d'equipar els taxis requereix d’una instal·lació que sigui...
La nova Llei hauria d'obligar als vehicles VTC -com ja succeeix en el sector del taxi- a...
Les noves autoritzacions deixen en un no res la proporcionalitat (que recordem és al ROTT), i ho...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...