" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places

Fase 2 de 2
Fase de tancament 29/05/2019 - 01/07/2019
Fases del procés

84 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Per protegir els drets dels usuaris i salvaguardar els principis de publicitat i transparència,...
  • Creat el
    28/05/2019
  • 151
  • Número de comentaris: 7
Amb l'ànim de garantir els estàndards de qualitat i seguretat en la prestació del servei i...
Aplicació als vehicles VTC de les normes relatives a torns, dies de descans i vacances que...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
El respecte dels drets de les persones treballadores del sector del taxi i VTC pel que fa a la...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Drets, deures i queixes
S’ha de posar en marxa un sistema digitalitzat que permeti als...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
La Disposició Addicional 1a del RD Llei 13/2018 permet a les CCAA modificar les condicions...
El Decret 314/2016 determina les condicions específiques de contractació i comercialització de...
Davant la notòria insuficiència de l'oferta actual i el seu desmesurat sobrecost, s'ha de...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Caldrà integrar el taxi en el sistema públic de transport i reconèixer la seva condició de servei...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
La Disposició Addicional 1a del RD Legislatiu 12/2018 habilita a les CCAA a modificar les...
Una autorització que no estigui activa en un determinat temps (tres mesos) ha de ser revocada.
...
S’haurà de crear un col·legi professional de manera urgent. El Govern, ha d’impulsar la creació...
Cap dels elements obligatoris que han d'equipar els taxis requereix d’una instal·lació que sigui...
Si un taxi de l'AMB vol prestar serveis en què la destinació del trajecte es trobi fora d'aquest...
  • Creat el
    28/05/2019
  • 13
  • Número de comentaris: 0
Les noves autoritzacions deixen en un no res la proporcionalitat (que recordem és al ROTT), i ho...
A la Memòria s’explica perquè van ser creades en un inici aquestes autoritzacions i quin era el...
Els vehicles mai no podran captar serveis pel carrer; quan no estiguin realitzant un servei,...
La nova Llei hauria d'obligar als vehicles VTC -com ja succeeix en el sector del taxi- a...
Jo veig perfecte que es regulin les VTC perquè no pot ser que un transport públic com el taxi no...
Creiem que el regim jurídic de les llicències de taxi ha de continuar estant com fins ara. Tal i...
Els hàbits de consum han canviat molt des de 2003. Avui tot gira al voltant d’internet i els...
Penso que els conductors de VTC tindrien que obtenir un titol acreditatiu per fer el seu treball...
Per la peculiaritat del servei entenem que la contractació ha de ser pel total de la capacitat...
Apostem per una diferenciació clara d’ambdós sectors.
Tal i com diu la Memòria, aquestes...
Definició més clara sobre aquest tema. L'article 24 apartat 5 de la Llei del taxi no té la...
Crec que ja es moment de garantir aquestes paraules.
Una llicencia de bar no es el mateix que...
Els preus del servei en vehicles VTC han de ser regulats, evidentment, i per tal de mantenir la...
Proposo que les llicències VTC haurien d'ésser limitades segons la regla 1-30, 1 llicència VTC...
La generalitat debería proveer al taxi de una app de interés social y obligatoria al taxi . Las...