" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places

Fase 2 de 2
Fase de tancament 29/05/2019 - 01/07/2019
Veure les fases

84 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Per protegir els drets dels usuaris i salvaguardar els principis de publicitat i transparència,...
  • Creat el
    28/05/2019
  • 151
  • Número de comentaris: 7
Aplicació als vehicles VTC de les normes relatives a torns, dies de descans i vacances que...
Amb l'ànim de garantir els estàndards de qualitat i seguretat en la prestació del servei i...
El respecte dels drets de les persones treballadores del sector del taxi i VTC pel que fa a la...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Drets, deures i queixes
S’ha de posar en marxa un sistema digitalitzat que permeti als...
La Disposició Addicional 1a del RD Llei 13/2018 permet a les CCAA modificar les condicions...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
El Decret 314/2016 determina les condicions específiques de contractació i comercialització de...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Davant la notòria insuficiència de l'oferta actual i el seu desmesurat sobrecost, s'ha de...
Jo veig perfecte que es regulin les VTC perquè no pot ser que un transport públic com el taxi no...
Apostem per una diferenciació clara d’ambdós sectors.
Tal i com diu la Memòria, aquestes...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Bona tarde, en dic Antonio i voldría aportar el meu granet.
1Considero que les autoritzacións...
La generalitat debería proveer al taxi de una app de interés social y obligatoria al taxi . Las...
Els preus del servei en vehicles VTC han de ser regulats, evidentment, i per tal de mantenir la...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Una autorització que no estigui activa en un determinat temps (tres mesos) ha de ser revocada.
...
Creiem que el regim jurídic de les llicències de taxi ha de continuar estant com fins ara. Tal i...
És evident també que aspectes com el cobrament individual o el taxi compartit són avui molt més...
Les noves autoritzacions deixen en un no res la proporcionalitat (que recordem és al ROTT), i ho...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Els hàbits de consum han canviat molt des de 2003. Avui tot gira al voltant d’internet i els...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Els vehicles mai no podran captar serveis pel carrer; quan no estiguin realitzant un servei,...
Definició més clara sobre aquest tema. L'article 24 apartat 5 de la Llei del taxi no té la...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Per la peculiaritat del servei entenem que la contractació ha de ser pel total de la capacitat...
La Disposició Addicional 1a del RD Legislatiu 12/2018 habilita a les CCAA a modificar les...
A la Memòria s’explica perquè van ser creades en un inici aquestes autoritzacions i quin era el...
Cap dels elements obligatoris que han d'equipar els taxis requereix d’una instal·lació que sigui...
El sector del taxi siempre se ha modernizado y adaptado a los cambios, a las necesidades de los...
Es del tot necessari una acreditació professional per aquest tipus de conductors; al cap i a la...
Si les autoritzacions no són municipals i circumscrites a un territori determinat, la gent es...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Si un taxi de l'AMB vol prestar serveis en què la destinació del trajecte es trobi fora d'aquest...
  • Creat el
    28/05/2019
  • 13
  • Número de comentaris: 0
Donat que un dels objectius d'aquesta nova llei és el de millorar les condicions econòmiques del...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
S’haurà de crear un col·legi professional de manera urgent. El Govern, ha d’impulsar la creació...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Penso que els conductors de VTC tindrien que obtenir un titol acreditatiu per fer el seu treball...
Proposo que les llicències VTC, tinguin un preu superior al Taxi, per exemple 60€
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Tenis una llei que regula les Vtc que no ha parat de Canviar desde fa mes de 20 anys i que no...