" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places

Fase 2 de 2
Fase de tancament 29/05/2019 - 01/07/2019
Veure les fases

84 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
 • Creat el
  28/05/2019
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Cal valorar la qualitat de l'aire a l'interior dels vehicles i reduir contaminants irritants,...
La limitació del nombre de VTC i de taxis és la millor opció per no perjudicar el medi ambient....
Per seguretat dels usuaris, si els vehicles VTC no son dedicats habitualment a serveis especials...
La obligatoriedad de las empresas tanto de taxi, VTC y empresas intermediarias como uber o...
Así como se le exige al taxi que se adapte a las normativas medioambientales y no se homologan...
Taxi, servei public de interés general. Eixí el va ratificar el tribunal suprem el Juny 2018.
...
Donde poneis:
Preguntes per orientar les aportacions:
1.- Considera que s’han de regular el...
Propuesta (en el caso de Cabify que no cumple la ley de los 15' de Pre contratación, sino que al...
La tarifa ha de ser comprensible i transparent, pel que el sistema de preus haurà de ser lineal,...
S'ha de protegir el taxi per no trobarnos sense aquest important servei públic dintre d'uns anys....
Els serveis interurbans s’hauran d’iniciar on s’ha expedit la llicència. S’haurà de facilitar que...
 • Creat el
  28/05/2019
 • 2
 • Número de comentaris: 1
Els professionals del taxi han de fomentar l’ús de la llengua catalana i utilitzar-la, amb el...
Com a element de transparència l'usuari podrà obtenir un rebut o una factura en què constin el...
Qualsevol increment de llicències o futura concessió haurà de donar-se només sota estrictes...
El primer que caldria preguntar-se és si cal legislar el taxi i els VTCs de forma conjunta, atès...
Creiem que el regim jurídic de les llicències de taxi ha de continuar estant com fins ara. Tal i...
Definició més clara sobre aquest tema. L'article 24 apartat 5 de la Llei del taxi no té la...
Els hàbits de consum han canviat molt des de 2003. Avui tot gira al voltant d’internet i els...
En la DA 3a de la llei 19/2003 es plantejava un Pla Específic de Foment que establia que el...
És evident també que aspectes com el cobrament individual o el taxi compartit són avui molt més...
Si les autoritzacions no són municipals i circumscrites a un territori determinat, la gent es...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
El respecte dels drets de les persones treballadores del sector del taxi i VTC pel que fa a la...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Si un taxi de l'AMB vol prestar serveis en què la destinació del trajecte es trobi fora d'aquest...
 • Creat el
  28/05/2019
 • 13
 • Número de comentaris: 0
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
La nova Llei hauria d'obligar als vehicles VTC -com ja succeeix en el sector del taxi- a...
La Generalitat té competències plenes sobre l’àmbit del transport i és responsable de què...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Cal una limitació del total de vehicles oferint serveis de transport de viatjers amb vehicle,...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enjlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...