" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

57 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
En avaluació
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
En avaluació
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
Acceptades
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
En avaluació
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
Acceptades
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
En avaluació
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
Acceptades
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Acceptades
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Acceptades
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
Acceptades
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
Acceptades
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
En avaluació
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
En avaluació
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
En avaluació
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
Acceptades
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...