" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret de modificació del Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya.

#decretpescaturisme Modificació del Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/10/2022 - 13/11/2022
Fases del procés

Amb la intenció d’enriquir els anàlisis de la necessitat d’aquesta norma i d’una posterior valoració, tot això s’ha d’entendre sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta, aquest Departament planteja les següents preguntes per organitzar un debat obert:

1.    Considereu que la normativa actual ha assolit els objectius que es perseguien? Si no els ha assolit, què destacaríeu que convindria millorar?

2.    Considereu que els terminis de validesa de les autoritzacions per exercir activitats de turisme aqüícola són excessivament curts? Si considereu que sí, quins terminis proposaríeu?

3.    Considereu que s’haurien de simplificar els requisits previstos a la normativa actual vinculats als règims d’intervenció per poder exercir les complementàries a la pesca?

4.    Considereu que s’hauria de valorar el reforçament de limitacions per poder exercir aquestes activitats complementàries a la pesca?


0 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen