" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Arran del fet que en altres cambres legislatives s’han presentat propostes de Llei Trans* I no...
Presentamos alegaciones ante un proyecto de ley que consideramos atenta contra los derechos...
  • Creat el
    09/02/2022
  • 26
  • Número de comentaris: 28
Reconeixement de les realitats trans i no binàries
Les persones trans i no binàries tenim els mateixos drets que la resta de persones i per això...
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
los medios de comunicación no reproduzcan actos de transfobia
penalización...
Garantir l‘accés a l’esport a persones trans no binàries, amb l’adaptació d’espais-vestuari per...
LABORAL
 Facilitar administrativamente la integración de personas trans inmigrantes en los...
Educar en diversitat significaria caminar cap a una societat més oberta i inclusiva. Agraeixo que...
Existència dels dos sexes biològics. Protecció dels espais femenins i on hi ha nens: esport,...
AGRESIONES
 Sancionar los actos transfobicos de agentes policiales y que integren elementos...
Garantir la participació de persones trans no binàries en la creació, revisió i execució de...
Derechos de personas trans que no tenemos
1 que vuelvan a ser financiados los inyectables de estradiol y la neriestra que se nos retiraron...
LABORALTecho de cristal en las personas trans:
que se garantice que toda persona trans pueda...
Actualmente, en determinados Registros Civiles, hay saturación u otras causas que desconozco,...
ADMINISTRATIVOFacilitar los cambios de nombre y pronombres de las identidades no binarias dentro...
Les persones no binàries, com a persones trans que surten del binarisme i que posen en dubte tota...
Afegir una observació ja inclosa en la llei francesa a "la prohibició de pràctiques que tenen com...
Llengua
Fer una guia d’ús del llenguatge sense càrrega de gènere/ llenguatge no binari en llengua...
  • Creat el
    11/02/2022
  • 5
  • Número de comentaris: 0
Presentamos alegaciones en contra los siguientes aspectos de la ley:La...
FAMILIARCrear centros de soporte (acompañamiento psicológico) para hijes de personas trans en...