" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d’emergències

Consulta Pública Prèvia per a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del sistema d’emergències de Catalunya

Fase 1 de 2
Participació 16-01-2020 - 29-02-2020
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

Es pretén regular, en un únic text, el sistema de gestió de les emergències, per tal de garantir l’acció efectiva, coordinada i homogènia de les administracions públiques ( en especial de la Generalitat i dels Governs locals), dels cossos operatius i dels serveis que intervenen en la prevenció i gestió de les emergències.

L’Avantprojecte de llei derogarà la Llei 5/1994, de 4 de maig de regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de Catalunya, i la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

La regulació legal de les emergències s’integrarà dins del sistema integral de seguretat pública, endegat a Catalunya amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya


Objectius de la consulta

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania i dels agents econòmics i socials, sobre el funcionament i la regulació del sistema d’emergències. En particular, s’espera que es facin aportacions en relació amb les qüestions següents:

- Recollir propostes d’actuació en relació amb les noves exigències en matèria d’emergències.

-  Recollir propostes en relació amb la regulació unificada de totes les emergències a Catalunya.

Preguntes per orientar les aportacions:

1. Considera que s’ha descrit adequadament l’objectiu de la iniciativa ?

2. Quin objectius creu que s’haurien de preveure diferents als proposats?

3. Quines mesures relacionades amb les emergències caldria implementar?

4.Quins tipus d’actuacions serien les més efectives per regular un sistema global de les emergències a Catalunya?

5.Com s’hauria d’articular la participació d’altres administracions públiques que poden ser afectades per la normativa que promou el Govern?

6.Considereu que el sistema actual d’articulació de les competències en matèria de protecció civil entre la Generalitat i els ens locals és adequat? Què considereu que caldria canviar? Quines propostes teniu?

7.Creieu que la configuració del sistema de cossos d’emergències actual és suficient? Quin paper ha de tenir el voluntariat en les emergències? I els serveis privats d’emergències?


Propostes Veure tots (2)

Les propostes de Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) en quant al nou...
  • Creat el
    27/02/2020
  • 1
  • Número de comentaris: 0
S'adjunten les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques al tràmit de...
Veure tots (2)
Qui participa Administracions locals, Associacions empresarials, professionals i col·legiats representatives dels àmbits implicats, Entitats privades sense finalitat de lucre que desenvolupin activitats en l’àmbit de les emergències, Organitzacions i associacions empresarials, Experts en matèria d’emergències, Representants de les entitats locals, Municipis de Catalunya, Associacions de voluntaris en matèria de protecció civil, Universitats catalanes
Departament Departament d'Interior
Disposa de retorn No
Data d'inici 16 de Gener de 2020
Data de finalització 29 de Febrer de 2020
Referència: II-PART-2020-01-309

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/emergenciescat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/emergenciescat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

3

Participants

194

Seguidores

2

Propostes

2

Suports

1

Adhesions