" class="part-icon-bars">

Aquest espai està habilitat per a que qualssevol persona pugui fer arribar les seves propostes sobre els diferent eixos de debat. Totes les aportacions seran recollides i valorades. En finalitzar el procés participatiu, s'explicitarà quin impacte han tingut i com han estat recollides en l'ESCACC30. Així mateix us recomanem consultar els diferents materials i documents disponibles.

Eix 1. Aigua, aliments i boscos

 • Com cal enfocar la disminució en la disponibilitat d’aigua?
 • La despoblació, l’abandonament de conreus, la pèrdua de la ramaderia extensiva i la manca de gestió forestal incrementen la vulnerabilitat al canvi climàtic. Quins altres impactes generen aquests factors? Quines mesures són necessàries per tal de revertir aquestes problemàtiques?
 • Catalunya té una població activa que depèn de les indústries afins al sector de l'agricultura i fan disminuir les explotacions agràries familiars a favor de les de perfil empresari-industrial. Per quin model hauríem d’apostar? Un de cooperatiu o un de piramidal, gestionat amb criteris macroeconòmics?

Eix 2. Infraestructures

 • Davant la manca de coneixement sobre la vulnerabilitat de les infraestructures en general i de transport i mobilitat en particular. Quins són els impactes del canvi climàtic més importants a analitzar en aquest àmbit?
 • Els fenòmens meteorològics extrems (tempesta Glòria) subratllen aquesta vulnerabilitat en algunes de les infraestructures del nostre país. Com caldria afrontar la reparació de danys? Com podem afrontar un possible replantejament de determinades infraestructures (localització, dimensionament) tenint en compte les limitacions pressupostàries de les administracions?

Eix 3. Agenda urbana | Agenda rural

Davant l'aposta de la Unió Europea per l’Agenda Urbana com a mecanisme per facilitar l’adaptació als impactes del canvi climàtic, és important subratllar que la superfície urbana de Catalunya només ocupa un 6% de la superfície del país.

 • Caldria disposar també d’una Agenda Rural?
 • Quins serien alguns dels elements que caldria incloure-hi?
 • Quina tipologia de mecanismes proposaríeu: financers, tributaris, ordenació territorial, consum, etc. que permetessin aquesta contribució?
 • Cal seguir apostant pel creixement constant de determinades infraestructures aeroports, ports, etc,?
 • Cal apostar per altres? Quines?

Altres consideracions susceptibles de poder ser incorporades a l'ESCACC30.

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
 • Creat el
  21/01/2021
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Caldria considerar la possibilitat de taxar els envasos en funció del nombre de materials...
Proposo que els símbols de material reciclable s' identifiquin amb el color del contenidor on d'...