" class="part-icon-bars">

Sorteig de la Grossa Sant Joan

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre que reguli les categories de premis i la distribució de l’import total que s’hi destina entre les diferents categories pel sorteig de la Grossa Sant Joan 2019 i següents

Fase 2 de 2
Retorn 23/03/2019 - 26/03/2019
Veure les fases
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  23/02/2019 - 23/03/2019

  Participació

  En aquesta fase, la ciutadania i els grups específics als que s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions.

 2. 2
  23/03/2019 - 26/03/2019

  Retorn

  En aquesta fase, l'òrgan promotor de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la seva incorporació en l'anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar

  Podeu consultar la memòria d'observacions i aportacions mitjançant aquest enllaç