" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Actualitzar l'àmbit competencial dels òrgans de contractació dels Consells Comarcals (articles 13...
L'empresa GP PHARM, S.A. com a empresa farmacèutica catalana, en relació amb la consulta pública...
Establir una regulació específica per les PANAP que reguli de manera clara i diferenciada els...
Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP)....
Quan es produeixi subrogació del personal, els passius laborals del contractista surtint no...
Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tramitació...
  • Creat el
    29/07/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Contractació pública reservada a CET d’iniciativa social. Creació d'una categoria diferenciada i...
Es necessari la formación i professionalització dels tècnics encarregats de l’elaboració dels...
Escau un Títol normatiu adequat per a les PANAP, adequant els processos a la idiosincràsia de les...
Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya (ASCEN)
Recull de les aportacions d'ASCEN (Associació Catalana d'Empreses de Neteja) a l'avantprojecte de...
  • Creat el
    31/08/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
La lotització dels concursos públics, la proporcionalitat de la solvència amb l’objecte de...
Cal adaptar el marc normatiu bàsic a les especificats de les AAPP catalanes. La regulació ha de...
A data d'avui l'art. 231 de la LCSP nomes exigeix que estigui aprovat el projecte per a la seva...
L’adaptació del marc normatiu a les especificitats de les administracions públiques catalanes es...