" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP)....
Es necessari la formación i professionalització dels tècnics encarregats de l’elaboració dels...
L’adaptació del marc normatiu a les especificitats de les administracions públiques catalanes es...
La lotització dels concursos públics, la proporcionalitat de la solvència amb l’objecte de...
L’article 288.a) de la LCSP garanteix aquest principi de continuïtat per a les concessions de...
 • Creat el
  20/07/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tramitació...
Estendre la gestió cívica de l'article 34 de la Carta Municipal de Barcelona a la resta d'ens...
Actualitzar l'àmbit competencial dels òrgans de contractació dels Consells Comarcals (articles 13...
Contractació pública reservada a CET d’iniciativa social. Creació d'una categoria diferenciada i...
La LCSP preveu tres figures: Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte,...
Aportació de La Unió Catalana d’Hospitals a la consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya
 • Creat el
  22/07/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima...
Les valoracions dels costos empresarials s'han de considerar, a la licitació, de manera correcta...
Quan es produeixi subrogació del personal, els passius laborals del contractista surtint no...
Cal adaptar el marc normatiu bàsic a les especificats de les AAPP catalanes. La regulació ha de...
A data d'avui l'art. 231 de la LCSP nomes exigeix que estigui aprovat el projecte per a la seva...
Escau un Títol normatiu adequat per a les PANAP, adequant els processos a la idiosincràsia de les...
 • Creat el
  29/07/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0