" class="part-icon-bars">

Consulta sobre les disposicions relatives a les subvencions i als ajuts de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre sisè)

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a les subvencions i als ajuts de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 11/05/2022 - 10/06/2022
Veure les fases

0 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen