" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Resultats per pàgina:
La nova llei d'ocupació pública hauria de regular que l'Escola d'Administració Pública (EAPC) és...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Bon dia,Penso que s'hauria de valorar la possibilitat que un interí, quan hagi fet un any de...
En els comandaments dels cossos de règim interior (CUE/CRIMO/CAPS DE SERVEIS) dels C.P de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Poder conèixer abans de confirmar la participació la puntuació (encara que sigui aproximada), per...
Unificar els cossos i escales tant de l'administració local com de la Generalitat amb criteris...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Estaria bé que l'EAPC tornès a publicar els temaris per l'estudi d'oposicions per facilitar...
Que es faci efectiva l'estabilització de les persones que portem a l'Administració Pública més...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 13
Que es faci funcionari de carrera a tot aquell funcionari interí que porti desenvolupant la...
Proposo que totes les persones que ho desitgin puguin treballar tots els dies de la setmana en la...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 6
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 8
Constitució de borses de treball vinculades als processos d’oposicions i q caduquen amb caràcter...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cessament del personal interí que ocupi llocs de funcionari que d’acord amb la RLT s’han de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Tot i ser un perfil força nou a l'administració pública, el tècnic en turisme necessita un...
La proposta és implementar amb tecnologia blockchain el currículum únic de l'empleat públic.Es...
La creació de borses de treball és un procés que requereix molt de temps i no totes les...
Destinataris: Per cossos d'administració especial A1, A2 que requereixen expertesa, presenten...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Major transparència en les seleccions del personal publicades a l’ATRI mitjançant procediments en...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Desenvolupar l'EBEP: Facilitant la carrera professional dels funcionaris de carrera, poder...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Per elaborar la nova llei serà útil analitzar q han fet altres administracions. Són interessants,...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Actualment, qualsevol funcionari per promoció interna només pot accedir al cos immediatament...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 5
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
S'ha de desplegar l'Ebep en matèria de promoció funcionarial.
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 4
S'han de diferenciar qui aconsegueix plaça per opo a qui és pel concurs/regal. NO pot ser que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 8
Actualment, s'incorpora personal per a cobrir vacants sense coneixements bàsics com organització...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
S'han de crear per tots els cossos (generals i específics) borses d'interins amb requisits...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
El gaudiment de les vacances s'hauria de fer en el mateix període que aquestes es meriten ja que...
No té sentit que dintre d'un grup hi hagi nivells que tinguin la possibilitat de millorar de grau...
Si es vol incentivar l'arribada de més perfils científics i tecnològics potser una mesura és que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Actualment el fet de disposar d'un doctorat no puntua més mèrits que tenir el nivell C2 de...
És molt important conservar la diversitat de cossos, ja que aporten coneixements específics al...
Integrar, equiparar o promoure la mobilitat dels funcionaris estatuaris del cos administratiu de...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Proposta:
Fer efectiu als "aptes sense plaça" com a funcionaris i que se'ns reconeguin les...
Revertir la nova Llei d'Estabilització ja que dificulta i castiga la mobilitat i promoció dels...
Els serveis prestats en qualsevol dels cossos d'administració general, s'haurien de valorar en la...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Que les places singulars de provisió per concurs específic de mèrits i capacitats, que s'ocupen...
Informació més completa quan es pública el listat de places ofertades per tal que els aspirants...
Des de l'1 de gener la situació d'un funcionari que passa a ocupar un lloc superior en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Promociones internas solo por concurso o con pruebas no eliminatorias.
Incrementar la posibilidad de teletrabajar a más de dos días semanales.
Jornada laboral de 35 horas todo el año.
Obligatoriedad de convocar concursos generales de cada cuerpo anualmente y resolverlos en el...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Agrupar los cuerpos auxiliar administrativo y administrativo en un solo cuerpo administrativo,...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Pel que fa a la carrera professional, és necessari que es desenvolupi, que s’apliqui i que...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Cal que es prengui seriosament la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i que es...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Quant a les proves de selecció, cal que siguin el més objectives possible, ràpides de corregir i...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0