" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Resultats per pàgina:
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Moltes vegades es manipulen els resultats de les proves dels processos fent-les el mateix dia.El...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Regular i clarificar els canvis de jornada per una necessitat permanent del servei. Especialment...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Regular de forma clara, per a tothom, el següent:
Les hores extraordinàries i el preu o la...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Caldria aclarir les compensacions econòmiques dels funcionaris que assisteixen a tribunals...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Molts funcionaris, especialment de l'Administració local, no tenen clar qui és el seu superior...
S'hauria d'establir l'obligació de fer unes proves similars a les de les oposicions per tal de...
No té cap tipus de sentit que els dies d'afers o vacances, per ex per antigüitat, es regulin de...
La jornada laboral dels funcionaris hauria de ser per a tots la mateixa.No té cap justificació...
Establim un període d'un any per poder demanar l'excedència voluntària per interès...
En un món globalitzat com vivim és necessari establir l'obligació de puntuar addicionalment el...
La constant aprovació de normativa, dins del dret públic, fa que moltes vegades haguem d'estar...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Obliguem a publicar els salaris a les convocatòries dels processos per a major...
Permetem que als funcionaris se'ls reconegui la major part de les compatibilitats excepte pel cas...
Establim un òrgan extern i independent, similar al Síndic, pel control de l'assetjament laboral...
Eliminem la possibilitat d'establir una taxa als processos de selecció ja que desincentiva la...
Establim l'obligació de fer proves psicotècniques similars a les que fa la Unió Europea per als...
Les proves de selecció s'enfoquin a les matèries i competències del lloc de treball: Els examens...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Es proposa que els processos de selecció siguin:Realitzats a nivell autonòmic, tot i afectar als...
La Generalitat, actualment, incompleix de forma flagrant els terminis per a la provisió de llocs...