" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

Participa en la millora del Decret d'orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2024 - 14/05/2024
Fases del procés

En cas que facis arribar les teves aportacions en nom d’una entitat, col·lectiu o sector directament vinculat a l’orientació o a l’àmbit educatiu, t'agrairem que així ho indiquis quan facis les teves propostes.

71 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Adició: Nou article: Fer referència a garantir l’accessibilitat comunicativa I cognitiva en...
  • Creat el
    13/03/2024
  • 1
  • Número de comentaris: 1
Esmena d’addició: Article 4. Objectius. Afegir un nou objectiu: -Promoure que l’alumnat conegui...
  • Creat el
    13/03/2024
  • 1
  • Número de comentaris: 1
Integrar llenguatge inclusiu en tot el document amb atenció quan es fa referència a “l’alumnat”...
Atenent als principis indicats al preàmbul: desenvolupament personal, social, acadèmic i...
El document hauria d’integrar que el centre educatiu forma part d’un ecosistema que també s’ha de...
En un Sistema d’Orientació des de la perspectiva d’integralitat i personalitat la col·laboració...
Les col·laboracions des d’aquesta perspectiva haurien de fer-se en funció de les necessitats de...
En l’últim paràgraf caldria especificar també el seguiment de les actuacions desplegades fora...
Caldria apuntar algun objectiu en relació a les dues característiques que s’han descrit com a...
De manera transversal en aquest articulat caldria definir 1r un Pla Estratègic d’Orientació ->...
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acció orientadora al territori en relació amb el seguiment i...
En el paràgraf: “Dinamitzar el treball en xarxa ...” Caldria repensar la tipologia d’actuació:...
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acompanyament dels processos de transició entre etapes i en...
En el paràgraf: “Supervisar el seguiment i les actuacions relacionades” Caldria integrar...
S’articula a partir del sistema existent, no s’innova. Considerem que no acaba d’articular...
Cal reconèixer els múltiples itineraris, tb entre mateixes etapes, per exemple CF1 -->...
A l’art. 19. Integrar la perspectiva LGTBIQ+.Cal integrar també la perspectiva tecnològica.