" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

Participa en la millora del Decret d'orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2024 - 14/05/2024
Fases del procés

En cas que facis arribar les teves aportacions en nom d’una entitat, col·lectiu o sector directament vinculat a l’orientació o a l’àmbit educatiu, t'agrairem que així ho indiquis quan facis les teves propostes.

71 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
PREÀMBUL.Esmenes d’addició:- Referenciar el “Model de protocol d'orientació professional” del...
La inclusió a l’FP és un dret reconegut. El Decret d’inclusió és d’aplicació a aquesta etapa...
Adició: Nou article: Fer referència a garantir l’accessibilitat comunicativa I cognitiva en...
SecundàriaEls coordinadors de nivell o d'etapa, vetllen per a la coordinació de l'acció tutorial...
Document adjunt amb propostes relatives a: 1) Afegir punts a les funcions de l’Administració i...
Integrar llenguatge inclusiu en tot el document amb atenció quan es fa referència a “l’alumnat”...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Cal reconèixer els múltiples itineraris, tb entre mateixes etapes, per exemple CF1 -->...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En l'apartat del preàmbul, concretament a la darrera frase del paràgraf que fa referència a...
En el paràgraf: “Dinamitzar el treball en xarxa ...” Caldria repensar la tipologia d’actuació:...
Esmena d'adició. A les DISPOSICIONS FINALS. Afegir que el Decret compti amb una memòria econòmica.
Crec que al decret haurien de quedar més clares quines són les funcions del professorat...
Enfortir els vincles amb empreses i professionals
Treballar i enfortir les competències i...
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya en la fase de consulta pública sobre...
Atenent als principis indicats al preàmbul: desenvolupament personal, social, acadèmic i...
Si s'incorpora la cotutoria com a element de millora de l'orientació educativa, serà necessari...
El grup de treball format per representants dels dos centres públics d’ensenyaments de dansa a...
Addició: Article 8. En referència a l’acció tutorial: -Estabilitzar i millorar les condicions de...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1