" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

Participa en la millora del Decret d'orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2024 - 14/05/2024
Fases del procés

En cas que facis arribar les teves aportacions en nom d’una entitat, col·lectiu o sector directament vinculat a l’orientació o a l’àmbit educatiu, t'agrairem que així ho indiquis quan facis les teves propostes.

71 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Esmena d'adició. A les DISPOSICIONS FINALS. Afegir que el Decret compti amb una memòria econòmica.
Valoració general: Es constata que el text més que un document normatiu és un document de bases,...
Valoració: L'Esborrany no inclou una visió integrada de l'orientació de l'etapa postobligatòria....
Els consells territorials d'FP tenen encomanada la funció d'impulsar accions per l'orientació...
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya en la fase de consulta pública sobre...
Observacions UGT de Catalunya a l'esborrany Decret d'orientació educativa
Adjuntem les observacions de la UGT de Catalunya a l'esborrany del Decret d'orientació educativa
Integrar llenguatge inclusiu en tot el document amb atenció quan es fa referència a “l’alumnat”...
Atenent als principis indicats al preàmbul: desenvolupament personal, social, acadèmic i...
El document hauria d’integrar que el centre educatiu forma part d’un ecosistema que també s’ha de...
En un Sistema d’Orientació des de la perspectiva d’integralitat i personalitat la col·laboració...
Les col·laboracions des d’aquesta perspectiva haurien de fer-se en funció de les necessitats de...
En l’últim paràgraf caldria especificar també el seguiment de les actuacions desplegades fora...
Caldria apuntar algun objectiu en relació a les dues característiques que s’han descrit com a...
De manera transversal en aquest articulat caldria definir 1r un Pla Estratègic d’Orientació ->...
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acció orientadora al territori en relació amb el seguiment i...
En el paràgraf: “Dinamitzar el treball en xarxa ...” Caldria repensar la tipologia d’actuació:...
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acompanyament dels processos de transició entre etapes i en...