" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

Participa en la millora del Decret d'orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2024 - 14/05/2024
Fases del procés

En cas que facis arribar les teves aportacions en nom d’una entitat, col·lectiu o sector directament vinculat a l’orientació o a l’àmbit educatiu, t'agrairem que així ho indiquis quan facis les teves propostes.

71 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
De manera transversal en aquest articulat caldria definir 1r un Pla Estratègic d’Orientació ->...
Esmena d'adició: Article 16. L'itinerari de l'alumnat i el seu seguiment. Incloure la referència...
Afegir un apartat en referència a la intervenció dels EAP en tots els processos d'orientació educativa, especialment amb l'alumnat NEE
 • Creat el
  03/03/2024
 • 7
 • Número de comentaris: 0
Hola,Adjunto document amb alguns comentaris per si és del vostre interès:
Repensar el concepte de...
Esmena d’addició: Article 4. Objectius. Afegir un nou objectiu: -Promoure que l’alumnat conegui...
Ervaar Chatgpt gratis met gptnederlands.nl
Je kunt Chatgpt geheel gratis gebruiken op https://gptnederlands.nl/, aarzel niet om het nu te...
En un Sistema d’Orientació des de la perspectiva d’integralitat i personalitat la col·laboració...
El sistema educatiu català disposa d’una eina (RALC) molt potent que recull tota la informació de...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Document adjunt amb propostes relatives a: 1) Afegir punts a les funcions de l’Administració i...
Hi ha una opció potent i accessible que ja ha començat a caminar en alguns territoris: el treball...
Valoració general: Es constata que el text més que un document normatiu és un document de bases,...
En l'apartat del preàmbul, concretament a la darrera frase del paràgraf que fa referència a...
En el paràgraf: “Supervisar el seguiment i les actuacions relacionades” Caldria integrar...
La formació en matèria d’orientació ha d’incloure coneixements entorn l’àmplia oferta formativa...
Observacions UGT de Catalunya a l'esborrany Decret d'orientació educativa
Adjuntem les observacions de la UGT de Catalunya a l'esborrany del Decret d'orientació educativa
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Esmenes d’adició: Article 8. Les accions d’orientació. La referència a la “cotutoria” no està...
Article 3. Àmbit d’aplicació ,Article 15. L’orientació a l’educació...
Les meves propostes són:Incloure orientadors a totes les etapes educatives i posar en valor...
La inclusió a l’FP és un dret reconegut. El Decret d’inclusió és d’aplicació a aquesta etapa...
Cal reconèixer els múltiples itineraris, tb entre mateixes etapes, per exemple CF1 -->...
Caldria apuntar algun objectiu en relació a les dues característiques que s’han descrit com a...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Ismael Algaba Ouled-Driss
Adjunto un pdf atès que la quantitat de caràcters disponibles no em permet, de cap manera fer la...
Esmena d'adició. A les DISPOSICIONS FINALS. Afegir que el Decret compti amb una memòria econòmica.
Addició: Article 8. En referència a l’acció tutorial: -Estabilitzar i millorar les condicions de...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Si s'incorpora la cotutoria com a element de millora de l'orientació educativa, serà necessari...
S’articula a partir del sistema existent, no s’innova. Considerem que no acaba d’articular...
Des de l'ACPO i en el marc de la fase de consulta sobre la proposta de Decret d'orientació...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acompanyament dels processos de transició entre etapes i en...
Atenent als principis indicats al preàmbul: desenvolupament personal, social, acadèmic i...
L'Orientació Educativa, clau en totes les etapes
Des del COPEC contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida....
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
El grup de treball format per representants dels dos centres públics d’ensenyaments de dansa a...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
En Art. 24, cladria concretar el tipus de formació requerida per a exercicir tasques...
 • Creat el
  12/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
SecundàriaEls coordinadors de nivell o d'etapa, vetllen per a la coordinació de l'acció tutorial...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Les col·laboracions des d’aquesta perspectiva haurien de fer-se en funció de les necessitats de...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya en la fase de consulta pública sobre...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 2
 • Número de comentaris: 1
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acció orientadora al territori en relació amb el seguiment i...
Valoració: L'Esborrany no inclou una visió integrada de l'orientació de l'etapa postobligatòria....
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
S'han de concretar més les funcions del professorat d'OE, precisament per tractar-se del...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposem afegir al final de l'article 6: "Aquest àmbit inclou la comprensió del món laboral, del...
En l’últim paràgraf caldria especificar també el seguiment de les actuacions desplegades fora...
Integrar llenguatge inclusiu en tot el document amb atenció quan es fa referència a “l’alumnat”...
Els consells territorials d'FP tenen encomanada la funció d'impulsar accions per l'orientació...
A l’art. 19. Integrar la perspectiva LGTBIQ+.Cal integrar també la perspectiva tecnològica.
Enfortir els vincles amb empreses i professionals
Treballar i enfortir les competències i...
El document hauria d’integrar que el centre educatiu forma part d’un ecosistema que també s’ha de...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
1. La necessitat de crear la figura de l’orientador/psicopedagog a les escoles d’EI i EP, a més...
Crec que al decret haurien de quedar més clares quines són les funcions del professorat...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
PREÀMBUL.Esmenes d’addició:- Referenciar el “Model de protocol d'orientació professional” del...
En el paràgraf: “Dinamitzar el treball en xarxa ...” Caldria repensar la tipologia d’actuació:...
Quan fa referència a “l’orientació ha de tenir en compte el moment evolutiu de cada alumne o...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Adició: Nou article: Fer referència a garantir l’accessibilitat comunicativa I cognitiva en...
A continuació es presenten, incorporant comentaris, les observacions plantejades per part de...
Capítol II, art 6, a l'àmbit professional, l'orientació laboral és un procés "que permet adquirir...