" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per cobrir la part més...
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
La figura de l'OE a secundària ha de ser present, de fet ja hi és.. també a postobligatòria,...
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit professional no...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  10/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
Disposar de la prevalença del alumnat tipus NESE que hauria de tenir un centre per comparar amb...
A nivell concret, i per a poder complir amb la normativa on es concreta que l'orientador/a de...
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...