" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
Funcions ben definides, compartir, col.laborar i cooperar. L'avaluació psicopedagògica és comença...
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
-Seria necessari concretar més les funcions establertes de l'orientador/a. I que aquestes...
Els Orientador hauriem d'adquirir un status professionalitzador, que quedin clares les nostres...
Fer referència en la necessitat de fer una transformació paral·lela dels tres grans àmbits que...
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
UN REFERENT DE SALUT A CADA CENTRE ( CSMIJ) Creiem essencial una coordinació periòdica i més...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
Adjunto petit arxiu amb diferents aspectes comentats.Moltes gràcies!
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
2.- S'haurien d'articular les accions d'orientació des del mateix inici de l'escolaritat de...
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit professional no...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
Existència d'orientador/a a Postobligatòria; reducció d'hores lectives a l'orientador/a;...
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
 • Creat el
  11/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
 • Creat el
  10/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  13/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
Cal reconèixer les limitacions del sistema que són moltes i posar-les per escrit. Necessitem un...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
Hauria de ser indispensable que aquesta càrrec l'ocupi algú que fos, com a mínim, psicopedagog/a....
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents de professionals...
L'orientador educatiu no només fa orientació acadèmica i laboral, sinó que esdevé rellevant la...
Que a cada institut o centre es fes una jornada de coneixença a partir dels professionals...
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
4.- Revisar la partida d'educació del pressupostos de la Generalitat. Retirada de partides com...
Incloure aquest punt: Contribuir a incloure el disseny dels recursos i mesures per a l'alumnat...
 • Creat el
  10/01/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 1
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
Disposar de la prevalença del alumnat tipus NESE que hauria de tenir un centre per comparar amb...
El Consell orientador de 4t d'ESO hauria de ser vinculant perquè tothom li donés més importància...