" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
La figura de l'orientador s'hauria de contemplar en totes les etapes educatives i tots els...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
Problemàtica ben descrita, objectius correctes, prioritzo el 1r. Cal treballar l'orientació de...
Hauria de ser indispensable que aquesta càrrec l'ocupi algú que fos, com a mínim, psicopedagog/a....
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
  • Creat el
    04/01/2023
  • 5
  • Número de comentaris: 1
  • Creat el
    10/01/2023
  • 4
  • Número de comentaris: 1
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...