" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
Problemàtica ben descrita, objectius correctes, prioritzo el 1r. Cal treballar l'orientació de...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per cobrir la part més...
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
  • Creat el
    03/01/2023
  • 2
  • Número de comentaris: 0
Hauria de ser indispensable que aquesta càrrec l'ocupi algú que fos, com a mínim, psicopedagog/a....
  • Creat el
    10/01/2023
  • 2
  • Número de comentaris: 1
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...