" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
  • Creat el
    04/01/2023
  • 5
  • Número de comentaris: 1
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Que a cada institut o centre es fes una jornada de coneixença a partir dels professionals...
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
La figura de l'orientador s'hauria de contemplar en totes les etapes educatives i tots els...
L'orientador educatiu no només fa orientació acadèmica i laboral, sinó que esdevé rellevant la...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents de professionals...
Paràgraf 6: col·lectiu, especialment de l'alumnat amb NESE (perspectiva idiosincràtica i...
Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconòmica i a les...
Es considera necessari regular com l’orientació haurà de promoure el desenvolupament integral i...
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
Incloure aquest punt: Contribuir a incloure el disseny dels recursos i mesures per a l'alumnat...
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...