" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els annexos

Aquesta iniciativa pretén protegir contra la contaminació acústica

Fase 3 de 3
Retorn 10/02/2024 - 10/04/2024
Fases del procés

33 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
DIEC: Infraestructura=Conjunt d’elements, especialment els materials, fonamentals per al...
... la no consideració d'obres en el cap. de Suspensió d'OQA, la no definició d'activitats...
Els tocs de campanes es troben inclosos al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i per tant,...
Desde el 2005 encara hi ha municipis sense mapa de capacitat acústica, i els que ho tenen de fa...
Se aplaude esta iniciativa, ya que se mejora la calidad acústica en los edificios y ello mejorará...
Asistimos al asedio de la música en el espacio público mientras los ruidos de las...
Un cop més.... les lleis de protecció, en realitat no són més que lleis de prohibició , censura,...
La música no es soroll . No te sentit posar en marxa unes mesures que mataran la música sense...
És imprescindible la revisió d'aquest projecte de Decret. Tal com està redactat actualment faria...
Article 4 No es troba sentit a les definicions de "existent" referides al 17.11.2009 atès els 15...
Ens hauriem de plantejar tots, el que aporta la música en viu, les activitats a l'aire lliure,...
És imperatiu que el projecte de Decret trobi un equilibri entre la necessitat de protegir el medi...
Esbart Dansaire de Granollers:El decret no hauria de limitar el nombre d'activitats en espais...
Davant la falta d'espais públics i polítics - del ciutadà - per a expressar-se i generar cultura...
  • Creat el
    06/02/2024
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Els límits Law de 75 en ús residencial és elevat, perceptible i molest. S'haurien de rebaixar,...
S'hauria de revisar conjuntament amb el departament de Cultura, això ja que no dona peu a cap...
Aquest decret es un atac al patrimoni cultural i musical del nostre pais. El Decret tindrà una...
Les excepcions proposades (10 dies en actes tradicionals i d'interès social, i 4 quan es...
Aplaudimos la mejora de la calidad acústica para garantizar el derecho a la intimidad de los...