" class="part-icon-bars">

Pla director urbanístic d'activitat econòmica d'Alió i Vila-rodona

Sessions per a l'elaboració del PDU

Fase 3 de 3
Retorn: aprovació inicial i retorn 02/10/2023 - 22/12/2023
Veure les fases

Consulta els termes del servei aquí: https://participa.gencat.cat/pages/terms-and-conditions

Qüestionari d'avaluació de les sessions presencials realitzades a Vila-rodona i Alió

La vostra opinió ens ajuda a millorar l’organització dels processos participatius que impulsa la Generalitat de Catalunya. Us preguem que respongueu les preguntes següents:

Respon el formulari

Inicia sessió amb el teu compte o registra't per respondre el formulari.

 1. Sexe
  (Opció única)

  • Home
  • Dona
  • No binari
 2. Edat
  (Resposta curta)

 3. Teniu reconeguda alguna discapacitat?
  (Opció única)

  • No
 4. Tipus
  (Opció múltiple)

  • Física
  • Sensorial
  • Psíquica
  • Intel·lectual
  • Percentatge:
 5. Sessió informativa a què heu assistit:
  (Opció única)

  • Sessió a Alió
  • Sessió a Vila-rodona
 6. Lloc de naixement
  (Opció única)

  • Catalunya
  • A la resta d'Espanya
  • A la resta del món (indicar país):
 7. Municipi de residència
  (Resposta curta)

 8. Situació laboral
  (Opció única)

  • Jubilat/da o pensionista
  • Realitzo treball domèstic no remunerat
  • Aturat/da
  • Estudiant
  • Treballo
 9. Vincle
  (Opció única)

  • Per compte propi
  • Per compte d'altri
 10. En quin sector d'activitat treballeu principalment?
  (Opció única)

  • Activitats financeres, assegurances i immobiliàries
  • Activitats professionals, científiques i tècniques i administratives
  • Administració pública
  • Agricultura, ramaderia, aqüicultura, explotació forestal
  • Comerç i reparació de vehicles a motor
  • Construcció
  • Cultura i oci
  • Hostaleria o turisme
  • Indústria
  • Informació i comunicació
  • Salut, educació i serveis socials
  • Servei domèstic
  • Energia, aigua, mineria i activitats extractives
  • Transports i emmagatzematge
  • Altres activitats:
 11. Nivell formatiu assolit
  (Opció única)

  • No sap llegir o escriure
  • Sense estudis
  • Educació primària
  • ESO, EGB, Batxillerat elemental
  • Batxillerat superior
  • FP grau mitjà
  • FP grau superior
  • Grau universitari
  • Diplomatura
  • Màster, llicenciatura i doctorat
 12. Formeu part d’alguna d’aquestes entitats o associacions?
  (Opció múltiple)

  • Un col·legi o associació professional
  • Una associació empresarial
  • Un sindicat
  • Una entitat veïnal
  • Una entitat juvenil
  • Un club d’esports o d’activitats d’esbarjo a l’aire lliure (caça, pesca, vol, automobilisme, etc.)
  • Una associació cultural, de lleure o d’estudis històrics/socials
  • Una associació de famílies d’alumnes
  • Una associació ambiental
  • Una entitat de/per a persones amb discapacitat
  • Altres associacions o entitats (si us plau, especifiqueu quin tipus):
 13. En quina mesura esteu d'acord amb aquestes afirmacions sobre la preparació de la sessió?
  (Matriu (opció única))

  • Els objectius de la sessió han estat clars des del principi (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • La convocatòria i la informació sobre la sessió s’ha enviat amb prou antelació (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • Els materials d’informació previs han estat clars i adients, i són universalment accessibles (Molt / Bastant / Poc / Gens)
 14. En quina mesura esteu d’acord amb cadascuna d’aquestes afirmacions sobre l’execució de les sessions informatives i els tallers participatius?
  (Matriu (opció única))

  • Totes les opinions rellevants en aquesta matèria hi han estat representades (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • Els horaris de les sessions de treball han estat adequats (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • Els dinamitzadors han demostrat un bon nivell professional i han afavorit el debat entre els participants (Molt / Bastant / Poc / Gens)
 15. Hi ha algun aspecte que es podria millorar en relació a la preparació i execució de la sessió? Quin?
  (Resposta llarga)

 16. En quina mesura esteu d'acord amb aquestes afirmacions sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió?
  (Matriu (opció única))

  • La sessió ha permès aproximar i millorar la relació entre l’Administració i la ciutadania (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • La sessió ha incrementat la xarxa de relació de les persones que tenen interès en aquesta matèria (Molt / Bastant / Poc / Gens)
 17. En quina mesura esteu d'acord amb aquestes afirmacions sobre la valoració general de la sessió?
  (Matriu (opció única))

  • Estic satisfet/a amb els resultats de la sessió (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • Estic satisfet/a amb el meu grau de participació a la sessió (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • S’han assolit els objectius plantejats (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • He après coses que no sabia (Molt / Bastant / Poc / Gens)
 18. Com us ha arribat la convocatòria
  (Opció múltiple)

  • A través de la meva entitat
  • A través de la premsa
  • A través d’internet
  • A través de l’Ajuntament
  • Pel boca orella
  • A través de la Generalitat de Catalunya
  • Altres (especifiqueu-los):
 19. Voleu afegir alguna cosa?
  (Resposta llarga)