" class="part-icon-bars">

Participació pública per a l'elaboració del Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus

Projecte d'ordre Pla Rector d’ús i Gestió de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

Fase 2 de 2
Fase de retorn 10/10/2023 - ?
Fases del procés

102 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Inclusió del Comitè de Cogestió en l'Òrgan gestor del PNManteniment com RNP del calador Tres...
Podriem fer excursions amb guies professionals, preparats amb tots els coneixaments que la gent...
No prohibir pràctiques, però sí responsabilitzar per mitjà d'una Declaració Responsable formulada...
Alive Fundació, com a entitat amb objectius conservacionistes centrats en el medi marí, insistim...
Agrupació Amics del Sant Elm
Manfiestacions que formula l’agrupació amics del sant elm a la proposta de pla rector d’ús i...
A les zones del P.N. amb una protecció més elevada, cada any hi ha més quantitat de vida i les...
El volum d'embarcacions que pernocten al parc és molt petit en comparació al volum diurn. No hi...
Comentaris sobreZones Reserva Parcial = Zones No PescaVigilanciaPrograma de recercaMotos d'aigua
Con una vision bien amplia, el hecho de que solo el 3% de los océanos del mundo estén protegidos,...
Més vigilància i més extensió de reserva
D'ençà l'any 1998 que es va crear aquest parc i està més que demostrat que hem anat a menys en...
La prohibició de la pesca amb canya amb determinats esquers artificials, sense cap estudi o base...
A part de les meves opinions expressades en una altra intervenció, algunes de les quals...
Falta posar límits / topalls per evitar la sobrefreqüentació que s’observa en diferents...
Propostes de l'AUEECAD sobre el PRUG de l'àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus
Des de l’AUEECAD estem totalment d’acord que cal implementar mesures que ens permetin ordenar i...
Pagaia Club de Caiac
Document adjunt amb argumentacions a les conclusions crítiques aportades per IADEN-Salvem...
A1. Control situació i creixement de les praderies de posidònia per la seva conservació, es pot...
Propostes relatives al prug:Documents Adjunts
Més endavant especifica que només es refereix a la part de RNP. Si els turistes i no turistes han...