" class="part-icon-bars">

Parlem de pressupostos (edició 2024)

#ParlemPressupostos Participació en política pressupostària de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 3
Participació ciutadana 06/05/2024 - 17/11/2024
Fases del procés

Avaluació del procés de participació Parlem de pressupostos

La vostra opinió ens ajuda a millorar l’organització dels processos participatius que impulsa la Generalitat de Catalunya. Us preguem que respongueu les preguntes següents:

* Els camps obligatoris estan marcats amb un asterisc

Si us plau, indiqueu el percentatge.

Hi ha massa opcions seleccionades

(només una resposta).

(indiqueu aquell al qual dediqueu més hores).

Indicar la titulació màxima assolida.

(Més d’una possibilitat de resposta).

Hi ha massa opcions seleccionades

(Molt, bastant, poc o gens).

Molt Bastant Poc Gens
Els objectius de la sessió han estat clars des del principi
La convocatòria i la informació sobre la sessió s’ha enviat amb prou antelació
Els materials d’informació previs han estat clars i adients, i són universalment accessibles

(Molt, bastant, poc o gens).

Molt Bastant Poc Gens
Totes les opinions rellevants en aquesta matèria hi han estat representades
Els horaris de les sessions de treball han estat adequats
Els dinamitzadors han demostrat un bon nivell professional i han afavorit el debat entre els participants

(Molt, bastant, poc o gens).

Molt Bastant Poc Gens
La sessió ha permès aproximar i millorar la relació entre l’Administració i la ciutadania
La sessió ha incrementat la xarxa de relació de les persones que tenen interès en aquesta matèria

(Molt, bastant, poc, gens).

Molt Bastant Poc Gens
Estic satisfet/a amb els resultats de la sessió
Estic satisfet/a amb el meu grau de participació a la sessió
S’han assolit els objectius plantejats
He après coses que no sabia

Gràcies per la vostra col·laboració.

Les respostes al qüestionari són totalment anònimes. Les dades obtingudes a partir d'aquesta enquesta estan destinades a avaluar la qualitat del procés participatiu i millorar els mecanismes de participació de la Generalitat de Catalunya.