" class="part-icon-bars">

DECRET que regula la prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de modificació del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, per regular la prestació econòmica sotmesa al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment.

Fase 3 de 3
Retorn 20/09/2022 - 04/10/2022
Veure les fases

0 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen