" class="part-icon-bars">

Pla territorial parcial del Penedès

PTP Penedès

Fase 3 de 3
Elaboració d'informes de resum d'aportacions 01-12-2020 - 26-02-2021
Veure les fases

Canvis a "Seminari amb experts 1. Els espais oberts"

Versions

Versió 1

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
16/09/2020 10:17

Versió 2

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
16/09/2020 10:27

Versió 7

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
18/09/2020 20:49

Versió 8

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
18/09/2020 20:51

Versió 10

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
18/09/2020 21:11

Versió 11

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
18/09/2020 21:13

Versió 12

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
18/09/2020 21:20

Versió 13

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
21/09/2020 10:26

Versió 14

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
21/09/2020 10:28

Versió 15

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
21/09/2020 21:50

Versió 16

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
23/09/2020 12:05

Versió 17

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
23/09/2020 13:01

Versió 18

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
23/09/2020 13:03

Versió 19

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
23/09/2020 15:57

Versió 20

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
23/09/2020 16:38

Versió 21

Avatar: Arc Mediació Ambiental Arc Mediació Ambiental
08/10/2020 13:35

Versió 22

Avatar: Arc Mediació Ambiental Arc Mediació Ambiental
09/10/2020 12:50

Versió 23

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
19/10/2020 16:58

Versió 24

Avatar: Arc Mediació Ambiental Arc Mediació Ambiental
19/10/2020 17:16

Versió 25

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
18/12/2020 20:18

Versió 26

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
18/12/2020 20:20

Versió 27

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
21/12/2020 16:41

Versió 28

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
21/12/2020 16:50

Versió 29

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
21/12/2020 16:51

Versió 30

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
23/03/2021 09:26

Versió 31

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
23/03/2021 09:28
Versions 32 Tornar a la trobada