" class="part-icon-bars">

Qualificació i Formació Professional

#FPocupació Projecte de decret d’ordenació del sistema de qualificació i formació professional per a l’ocupació de l’àmbit laboral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 25/01/2021 - 08/02/2021
Veure les fases

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Major difusió per part de les oficines de treball de la formació ocupacional, promoure que els...
Realitzar un diagnòstic del mercat de treball en funció de les competències professional...
En el sistema de detecció de necessitats formatives la prospecció és clau, vinculada al sector i...
 • Creat el
  22/01/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Desenvolupament de més CP de nivell 1, és on tenim el col·lectius més vulnerables.
Conectar empreses que estan inscrites al SOC que busquen treballadors amb entitats que bsuquen...
Serveis amb les següents característiques:
Universals: al servei de totes les persones en funció...
 • Creat el
  24/01/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Agilitat en els procediments d’homologació de noves formacions que permetin una resposta...
En la formació per a la millora de l'ocupabilitat, amb la visió d'escenaris canviants, amb...
Possibilitats de realitzar els CP subvencionats per a persones desocupades durant un període de...
 • Creat el
  24/01/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Ara tenim una oportunitat molt bona de treure'n profit d'una pandèmia. De fet, el SEPE ha...
El sistema de FPO ha de garantir uns criteris de concurrència competitiva, d’homologació...
Facilitar la simplificació administrativa, actualment existeix normativa estatal que regula el...
Conceptualitzar el valor de la FP des d'una visió més global, entenc que des del Departament de...
- Agilitzar l'acreditació d'especialitats, rebaixant els requisits. Una opció addicional és...
Tant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com del Consorci per a la Formació Contínua a...
L’actualització dels CP es poc operativa. En la família professional d’Informàtica i comunicació...
Els programes formatius publicats pel SEPE es troven la gran majoria desactualitzats ja que hi ha...
En aquest epígraf segur tenim molts ítems a valorar, però ... mesurar la qualitat docent només...